Ароматты спирттер: Спирттер — Уикипедия

Спирттер — Уикипедия

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет

Спирттер(ағылш. spіrіt) – құрамында бір не бірнеше гидроксил топтары – (–ОН) болатын көмірсутек туындылары. Гидроксил тобының санына қарай бір-, екі-, үш-, төрт- және көпатомды спирттер; радикалдар құрылысына қарай қаныққан, қанықпаған, циклді, ароматты және гетероциклді спирттер болып бөлінеді.

Hydroxyl3D.png

Спирттер, алкогольдер – құрамында бір немесе бірнеше OH тобы болатын көмірсутек туындылары. ОН тобының санына қарай бір (алкогольдер), екі (гликолдар), үш (глицерин), төрт (пентаэритрит) және көп атомды спирттер, ал көмірсутек радикалының құ-рылысына байланысты қаныққан (этил C2H5–OH), қанықпаған (аллил СН2СНСН2ОН), циклді (циклогексанол), ароматты (бензил спирті), гетероциклді (фурил) болып бөлінеді. Спирттерді атағанда сәйкес көмірсутек радикалы бойынша (мысалы, метил спирті, этил спирті, т.б.) және Женева номенклатурасы бойынша көмірсутек атына “ол” жұрнағын жалғайды (мысалы, этанол, бутанол, диол, триол, т.б.). Кейде ОН тобының орнын көрсетіп атайды (мысалы, пропанол-2, пропандиол-1, 3), бұдан басқа спирттердің тарихи қалыптасқан атаулары да қолданылады (мысалы, этил спиртін – шарап спирті, метил спиртін – ағаш спирті деп атайды). Бір атомды алифатты спирттер улы (мысалы, метанол – жүйке және тамырға қоздырғыш әсер етеді, этанол – сұйық есірткі, ұзақ әсер еткенде жүйке, ас қорыту, қан тамыр, бауыр, т.б. ауруларын тудырады). Өнеркәсіпте спирттерді олефиндерді гидраттау, альдегид, кетондарды тотықсыздандыру, т.б. әдістермен өндіреді. Этанолды бидай, күріш, картоп, т.б. өсімдік шикізаттарын зимаза ферментінің қатысуымен ашыту немесе гидролиздеу арқылы алады. Спирттер – органикалық қосылыстардың ішіндегі ең маңызды тобы, олар еріткіштер ретінде қолданылады, бояулар, жасанды талшықтар, пластмассалар, хош иісті заттар, дәрілер, жуғыш заттар, т.б. өндіру үшін жартылай өнімдер болып табылады.

Спирттердің қасиеттері[өңдеу]

Физикалық қасиеттері және құрылысы. Қалыпты температурада С10-ға дейінгі спирттер сұйық заттар, Сп-ден бастап қатты заттар. Алғашқы үшеуі сумен кез келген мөлшерде араласады, молекулалық массасының артуына қарай сұйық спирттердің суда ерігіштігі төмендейді. Сұйық спирттердің өздеріне тән иісі болады. Спирттердің қайнау және балқу температурасы молекулалық массасының артуына байланысты өседі және сәйкес көмірсутектердің қайнау температурасынан жоғары болады. Себебі спирттерде молекулааралық сутектік байланыс түзіледі. Спирт молекуласында электртерістігі жоғары оттек атомы сутектің электрондарын өзіне тартып, оларда ішінара теріс және оң зарядтар пайда болады: 5- 8+ R-0-H Осы зарядтардың әсерінен оттек атомы мен спирттің екінші молекуласындағы гидроксилдің сутек атомының арасында сутектік байланыс түзіледі: R — О... Н - О... Н - О... I I I Н R R Сутектік байланысты үзуге 5 ккал/моль энергия жүмсалады. Энергиясы аз болғанымен, оны үзу үшін температураны көтеру керек, сондықтан спирттердің қайнау температуралары жоғарылайды.

Химиялық қасиеттері. Спирттердің химиялық қасиеттерін анықтайтын гидроксил тобы және ол байланысқан радикалдардың құрылысы. Гидроксил тобы қатысында өтетін реакциялар О—Н немесе С—ОН байланыстарын үзу арқылы жүреді. Спирттер (алканолдар) полюсті косылыстар, көміртек пен оттек және оттек пен сутек атомдарының арасында екі полюсті байланысы бар: С —» О жәнө 0 <— Н . О <— Н байланысының полюстігі С —> О байланысының полюстігіне қарағанда жоғары. Оттектің жұп электрондары спирттерге электрондонорлық қасиет береді.

[1]

Пайдаланылған әдебиеттер[өңдеу]

  1. ↑ Химия: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ә. Темірболатова, Н. Нұрахметов, Р. Жұмаділова, С. Әлімжанова. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2007. – 352 бет, суретті. ISBN 9965-36-092-8

Спирттер

 

  

Жоспар

1. Спирттер

2. Спирттердің қасиеттері. Химиялық қасиеттері.

3. Этил спирті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спирттер(ағыл. spіrіt) – құрамында бір не бірнеше гидроксил топтары            – (–ОН) болатын көмірсутек туындылары. Гидроксил. тобының санына қарай бір, екі, үш, төрт және көп атомды С.; радикалдар құрылысына қарай қаныққан, қанықпаған, циклді, ароматты және гетероциклді =Спирттер=

 Спирттер, алкогольдер – құрамында бір немесе бірнеше OH тобы болатын көмірсутек туындылары. ОН тобының санына қарай бір (алкогольдер), екі (гликолдар), үш (глицерин), төрт (пентаэритрит) және көп атомды спирттер, ал көмірсутек радикалының құ-рылысына байланысты қаныққан (этил C2H5–OH), қанықпаған (аллил СН2=СНСН2ОН), циклді (циклогексанол), ароматты (бензил спирті), гетероциклді (фурил) болып бөлінеді. Спирттерді атағанда сәйкес көмірсутек радикалы бойынша (мысалы, метил спирті, этил спирті, т.б.) және Женева номенклатурасы бойынша көмірсутек атына “ол” жұрнағын жалғайды (мысалы, этанол, бутанол, диол, триол, т.б.). Кейде ОН тобының орнын көрсетіп атайды (мысалы, пропанол-2, пропандиол-1, 3), бұдан басқа спирттердің тарихи қалыптасқан атаулары да қолданылады (мысалы, этил спиртін – шарап спирті, метил спиртін – ағаш спирті деп атайды). Бір атомды алифатты спирттер улы (мысалы, метанол – жүйке және тамырға қоздырғыш әсер етеді, этанол – сұйық есірткі, ұзақ әсер еткенде жүйке, ас қорыту, қан тамыр, бауыр, т.б. ауруларын тудырады). Өнеркәсіпте спирттерді олефиндерді гидраттау, альдегид, кетондарды тотықсыздандыру, т.б. әдістермен өндіреді. Этанолды бидай, күріш, картоп, т.б. өсімдік шикізаттарын зимаза ферментінің қатысуымен ашыту немесе гидролиздеу арқылы алады. Спирттер – органикалық қосылыстардың ішіндегі ең маңызды тобы, олар еріткіштер ретінде қолданылады, бояулар, жасанды талшықтар, пластмассалар, хош иісті заттар, дәрілер, жуғыш заттар, т.б. өндіру үшін жартылай өнімдер болып табылады.

Спирттердің қасиеттері

   Физикалық қасиеттері және құрылысы. Қалыпты температурада С10-ға дейінгі спирттер сұйық заттар, Сп-ден бастап қатты заттар. Алғашқы үшеуі сумен кез келген мөлшерде араласады, молекулалық массасының артуына қарай сұйық спирттердің суда ерігіштігі төмендейді. Сұйық спирттердің өздеріне тән иісі болады. Спирттердің қайнау және балқу температурасы

 

 

молекулалық массасының артуына байланысты өседі және сәйкес көмірсутектердің қайнау температурасынан жоғары болады. Себебі спирттерде молекулааралық сутектік байланыс түзіледі. Спирт молекуласында  электртерістігі жоғары оттек атомы  сутектің электрондарын өзіне тартып, оларда ішінара теріс және оң зарядтар пайда болады: 5- 8+ R-0-H Осы зарядтардың  әсерінен оттек атомы мен спирттің екінші молекуласындағы гидроксилдің сутек атомының арасында сутектік байланыс түзіледі: R — О... Н - О... Н - О... I I I Н R R Сутектік байланысты үзуге 5 ккал/моль энергия жүмсалады. Энергиясы аз болғанымен, оны үзу үшін температураны  көтеру керек, сондықтан спирттердің  қайнау температуралары жоғарылайды.

Химиялық қасиеттері. Спирттердің химиялыц қасиеттерін анықтайтын гидроксил тобы және ол байланысқан радикалдардыц щірылысы. Гидроксил тобы қатысында өтетін реакциялар О—Н немесе С—ОН байланыстарын үзу арқылы жүреді. Спирттер (алканолдар) полюсті косылыстар, көміртек пен оттек және оттек пен сутек атомдарының арасында екі полюсті байланысы бар: С —» О жәнө 0 <— Н . О <— Н байланысының полюстігі С —> О байланысының полюстігіне қарағанда жоғары. Оттектің жұп электрондары спирттерге электрондонорлық қасиет береді.

Спирт өндірісі - тамақ өнеркәсібінің дәнді дақылдардан ішімдік (этил) спиртін дайындайтын саласы. Этил спирті, негізінен, тамақ өнеркәсібінде, медицинада және радиоэлетроникада қолданылады. Спирт өндіру үшін дәнді дақылдар, картоп және қант өнімдері пайдаланылады. Дән тазаланып, ұнтақталып арнаулы қазандарда сумен қосылып қайнатылады. Осыдан пайда болған қою массаға ашытқы ферменттері қосылып ашытылады. Крахмал ашып спиртке айналады. Ашытылған масса (брага) сүзіліп, сүзінді айыру аппаратына жіберіледі.

Этил спирті, этанол, С2Н5ОН – біратомды қаныққан-алифатты спирт, түссіз, күйдіргіш дәмі және өзіндік исі бар оңай қозғалатын сұйықтық; балқу t –144,15°С, қайнау t 78,39°С. Этил сумен, спирттермен, эфирлермен, бензинмен, т.б. органик. еріткіштермен кез келген қатынаста жақсы араласады. Этилды өнеркәсіпте алу үшін этиленді күкірт қышқылы арқылы

 

 

немесе тікелей гидраттайды; зимаза ферментінің әсерімен а. ш. шикізаттарын (картоп, дәнді дақылдар, т.б.) ашытады  және ағашты, т.б. өсімдіктерді гидролиздейді. Этил әр түрлі өндіріс салаларында (лак-бояу, фармацевтика, тұрмыстық  химия, т.б.) еріткіш ретінде; хлороформ, диэтил эфирі, этилацетат, диэтиламин, сірке қышқылы, т.б. органик. өнімдерді  алу үшін бастапқы шикізат ретінде; мотор отыны, антифриз, т.б. түрінде  кеңінен қолданылады. Өндірілетін  Этилдың көп бөлігі спирттік сусындар жасау үшін жұмсалады.

Этанол

Этил спирті ауадан ылғалды өзіне  жақсы сіңіреді, жақсы еріткіш, сумен, эфирмен, глицеринмен, бензинмен, т.б. Көптеген органикалық еріткіштермен жақсы  араласады. Этил спирті екі түрлі  тәсілмен алады: ферментативтік немесе биохимиялық; химиялық немесе синтетикалық. Бірінші тәсілде ашытқы ферменттерінің әсерінен қанттың ашуынан алынады, екінші тәсілде этиленге катализатор  көмегімен суды қосу арқылы алынады.

Алкоголиз (арабша әл-куһл — майда ұнтақ және грекше lysіs — еру, ыдырау) — заттардың спирттермен әрекеттескен кезіндегі ыдырауы (мыс., Ch4 COCl + C2 H5 OH = Ch4 COOC2 H5 + HCl). Алкоголиз гидролиз сияқты иондық алмасу реакциясына жатады.

Алкогольдер — органикалық қосылыстар немесе бір атомды спирттер. Олардың  молекуласында қаныққан көміртек атомының бір гидроксил тобы (ОН) болады. Алкогольдердің ең маңыздылары: метил спирті (метанол, ағаш спирті), химиялық формуласы — Ch4 OH әлсіз иісті түссіз сұйықтық, сумен жақсы араласады, қайнау t 64,5 0С, тығызд. 0,7924 г/см3 (20 0С-та), формальдегид, күрделі эфирлер, түрлі еріткіштер алынатын шикізат, жүйке және тамыр  жүйелеріне әсер ететін күшті у; этил спирті (этанол, шарап спирті), {химиялық формула|химиялық формуласы]] — C2 H5 OH өзіндік  иісі және күйдіргі дәмі бар түссіз сұйықтық, сумен жақсы араласады, қайнау t 78 0С, тығызд. 0,794 г/ см3 (20 0С-та), тағамдық шикізатты (крахмал, қант, шырындар т.б.) ашыту, өсімдік текті заттарды гидролиздеу және синтездеу (этиленді гидраттау) жолдарымен алынады, ректификаттау  арқылы

 

 

тазаланады, синтетикалық каучук, этилді эфир т.б. алу үшін, еріткіш ретінде, спиртті ішімдіктер (қазақша Арақ) өндіруде қолданылады; бутил спирттері, химиялық формуласы — C4H9OH өзіндік  спирт иісі бар түссіз сұйықтық, 4 изомері белгілі, изомерлері суда нашар ериді, олардың қайнау температуралары 83-117,4 0С аралығында, тығызд. 0,7887-0,8099 г/см3; күрделі эфирлер мен жуғыш  заттарды синтездеу үшін, техникада  еріткіш ретінде қолданылады. “Алкаголь” ұғымы ауызекі сөзде арақ-шарап  т.б. спиртті ішімдіктердің жалпылама  атауын білдіреді.

 

Метанол, метил спирті, ағаш спирті, СН3ОН – иісі (этил спиртінің иісіне ұқсас) бар, түссіз сұйықтық;

тығызд. 0,7924 г/см3 (20ӘС-та),

балқу t – 97,9ӘС,

қайнау t 64,5ӘС.

Сумен (кез келген қатынаста), спиртпен, бензолмен, ацетонмен, т.б. органикалық  еріткіштермен оңай араласады. Синтез-газдан катализдік реакция арқылы алынады. Формальдегид, сірке қышқылы, әр түрлі  эфирлер алуда, бояғыш заттар мен  дәрілік заттарды ерітуде, отынға қоспа  ретінде қолданылады. Метанол жүйке  және тамыр жүйесіне әсер ететін у.

Бутанолдар С4Н9ОН - изомерлі алифаттық спирттер тобы; мотор отынының құрауышы, антисептик, иісті заттар, еріткіштер ретінде қолданылады.Сивуха майының тән иiсiмен түссiз тұтқырланған сұйық. Органикалық ерiткiштермен араласады. 7, 6 г 100 г суда ашиды. Бутанолдың массасы бойынша азеотробы болатын 42, 5% олардан құрастырады 97, 7 C қайнайтын.

Глицерин(грек. glykeros –тәтті), HOCh3 CH (OH)Ch3OH – қарапайым үш атомды спирт. Түссіз, иіссіз, тәтті, тұтқыр сұйық. Балқу t 17,9°С, қайнау t 290°С. Г. ылғал тартқыш, сумен кез келген мөлшерде, сондай-ақ, метил, этил спирттерімен және ацетонмен араласады.

 

 

 

Пайдаланған әдебиет

↑ Қазақ энциклопедиясы, 10 том

↑ Қазақ тілі терминдерінің салалық  ғылыми түсіндірме сөздігі: К54 Қоғамдық тамақтандыру.— Алматы


Көпатомды спирттер — Уикипедия

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет

Көпатомды спирттер.Көп атомды спирттер көмірсутектердің құрамында бірнеше гидроксил тобы бар туындылары. Көпатомды спирттерге этиленгликоль С2Н44(ОН)2, глицерин С3Н5(ОН)3

, ксилит С5Н7(ОН)5, сорбит С6Н8(ОН)6, т.б. жатады. Екі гидроксил тобы бар спирттерді гликолъдер немесе алкандиолдар деп атайды. Жалпы формуласы: СnН2n(ОН)2.


Аталуы. Халықаралық атаулар жүйесі бойынша сәйкес қаныққан көмірсутек атына диол немесе триол жұрнағын қосып, гидроксил тобы байланысып тұрған көміртек атомының нөмірі көрсетіледі.

A.

Алу әдістері. 1. Көпатомды спирттерді біратомды спирттерге ұқсас жолдармен алуға болады. Мысалы, екіатомды спирттерді көмір- сутектердің дигалогентуындыларын гидролиздеп алады.

A.

Глицерин СН2ОН — СНОН — СН2ОН — тәтті дәмі бар түссіз, қоймалжың сұйықтық. Суды жақсы сіңіретін, гигроскопиялық зат. Сумен кез келген мөлшерде араласады. Атмосфералық қысымда 290С-та қайнап, ыдырай бастайды, сондықтан оны белгілі бір қысымда айдайды. Глицеринді өнеркәсіпте пропиленнен алады. Көп мөлшерде химия және тамақ өнеркәсібінде қолданылады. Глицерин гигроскопиялық зат болғандықтан, теріні жұмсартатын қасиетіне байланысты парфюмерияда, былғары өнеркәсібінде пайдаланады. Сонымен қатар глицерин қопарылғыш заттар және дәрі-дәрмектер өндіруде медицинада қолданылады. Дикарбон қышқылдары және олардың туындыларымен глицеринді әрекеттестіріп, полимерлі қосылыс — полиэфир алады.

A.

Көпатомды спирттердің құрамында екі және одан да көп гидроксил топтары болады. Маңызды өкілдері этиленгликоль СН2ОН - СН2ОН және глицерин СН2ОН - СНОН - СН2ОН. Олардың құрамында гидроксил тобы болғандықтан, қасиеттері біратомды спирттерге ұқсас. Айырмашылығы — гидроксил тобының санына байланысты. Этиленгликоль синтездік талшық алу үшін және антифриз ретінде қолданылады. Глицерин былғары өнеркәсібінде, дәрі-дәрмек, қопарылғыш зат алуға, т.б. қолданылады[1]

Дереккөздер[өңдеу]

  1. ↑ Химия: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ә. Темірболатова, Н. Нұрахметов, Р. Жұмаділова, С. Әлімжанова. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2007. – 352 бет, суретті. ISBN 9965-36-092-8
Презентация химия пәнінен "Спирттер және фенолдарә
Инфоурок › Химия ›Презентации›Презентация химия пәнінен "Спирттер және фенолдарә

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд СПИРТТЕР ЖӘНЕ ФЕНОЛДАР www.themegallery.com LOGO Описание слайда:

СПИРТТЕР ЖӘНЕ ФЕНОЛДАР www.themegallery.com LOGO

2 слайд Сабақтың мақсаты Оттекті органикалық қосылыстар туралы мағлұматтар алу, спитт Описание слайда:

Сабақтың мақсаты Оттекті органикалық қосылыстар туралы мағлұматтар алу, спиттердің ашылу тарихын, спирттердің жіктелуі мен қасиеттерін білу, есептер шығару арқылы шеберліктерін шыңдау.

3 слайд Көмірсуларға қандай органикалық заттар жатады?  Алкандардың жалпы формуласы қ Описание слайда:

Көмірсуларға қандай органикалық заттар жатады?  Алкандардың жалпы формуласы қандай?  Молекулалық құрамы бір, бірақ химиялық құрылысы әр-түрлі заттар қалай аталады?  Этанның формуласын атандар? Алкендердін жалпы формуласы қандай?  Пропенның формуласы қандай?  Жалпы формулалары бірдей, химиялық қасиеттері ұқсас, ал құрамдары бір немесе бірнеше СН2 тобына өзгеріп отыратын заттар?  Изомерияның қандай түрлерін білесіздер? Алкандарға қандай реакциялар тәуелді? www.themegallery.com www.themegallery.com

4 слайд СПИРТТЕР CxHy (OH)n Спирттер деп құрамындағы бір немесе бірнеше сутегі атомда Описание слайда:

СПИРТТЕР CxHy (OH)n Спирттер деп құрамындағы бір немесе бірнеше сутегі атомдары гидроксил топтарына ауысқан көмірсутектерді айтады.

5 слайд  Спирттердің жіктелуі Описание слайда:

Спирттердің жіктелуі

6 слайд Спирттердің жіктелуі Гидроксил тобымен байланысқан көмірсутек радикалына байл Описание слайда:

Спирттердің жіктелуі Гидроксил тобымен байланысқан көмірсутек радикалына байланысты

7 слайд Спирттердің жіктелуі Гидроксил тобының санына байланысты Описание слайда:

Спирттердің жіктелуі Гидроксил тобының санына байланысты

8 слайд Спирттердің жіктелуі гидроксил тобымен байланысқан көміртек атомының табиғаты Описание слайда:

Спирттердің жіктелуі гидроксил тобымен байланысқан көміртек атомының табиғатына байланысты

9 слайд Спирттердің гомологтық қатары Спирттердің жалпы формуласы Cnh3n+1OH (n=1,2,3, Описание слайда:

Спирттердің гомологтық қатары Спирттердің жалпы формуласы Cnh3n+1OH (n=1,2,3,:N). Жүйелік номенклатура бойынша спирттерге «ол» деген жүрнақ қосылады

10 слайд Ch4-OH - метанол C2H5-OH - этанол Описание слайда:

Ch4-OH - метанол C2H5-OH - этанол

11 слайд Ch4-Ch3-Ch3-Ch3-OH бутанол-1 (н-бутилспирті) Ch4-CH-Ch3-OH 		 l 	 Ch4 2-метил Описание слайда:

Ch4-Ch3-Ch3-Ch3-OH бутанол-1 (н-бутилспирті) Ch4-CH-Ch3-OH l Ch4 2-метилпропанол-1 (изобутил спирті) бутанолға изомерияның екі түріде тән Көміртек қанқасының изомериясы

12 слайд Спирттердің физикалық қасиеттері Қалыпты температурада С10- ға дейінгі спиртт Описание слайда:

Спирттердің физикалық қасиеттері Қалыпты температурада С10- ға дейінгі спирттер сұйық заттар, С11-ден бастап қатты заттар. Алғашқы үшеуі сұйық спирттер өздеріне тән иісі болады, ал бутанол мен пентанолдың иістері жағымсыз.

13 слайд Қайнау температурасы Описание слайда:

Қайнау температурасы

14 слайд Спирттердің химиялық қасиеттері Спирттердін химиялық қасиеттерін анықтайтың г Описание слайда:

Спирттердің химиялық қасиеттері Спирттердін химиялық қасиеттерін анықтайтың гидроксил тобы және ол байланысқан радикалдардың құрылысы. Спирттерге қышқылды– негіздік қасиет тәң

15 слайд Реакция түрлері Описание слайда:

Реакция түрлері

16 слайд ОН тобы бойынша сутек атомының орынбасу реакциясы С2Н5ОН + Na → C2H5ONa + h3 Описание слайда:

ОН тобы бойынша сутек атомының орынбасу реакциясы С2Н5ОН + Na → C2H5ONa + h3 C2H5ONa + h3O → C2H5OH + NaOH Спирттер әлсіз қышқылдар тәрізді сілтілік металдармен әрекеттеседі. Спирттің мұндай металл туындыларын алкоголяттар деп атайды.

17 слайд ОН тобында жүретін реакциялар Спирттер галогенсутектермен әрекеттеседі, реакц Описание слайда:

ОН тобында жүретін реакциялар Спирттер галогенсутектермен әрекеттеседі, реакция гидроксил тобының орнын галоген басу арқылы өтетін қайтымды реакция.

18 слайд Тәжірибелі түрде реакцияларды жүзеге асыру Описание слайда:

Тәжірибелі түрде реакцияларды жүзеге асыру

19 слайд Дегидратация реакциялары Cпирттерге дегидратацияның екі түрі тәң: - молекула Описание слайда:

Дегидратация реакциялары Cпирттерге дегидратацияның екі түрі тәң: - молекула ішілік және - молекула аралық Молекула ішілік дегидратацияда алкендер, молекула аралықта- жай эфирлер түзіледі.

20 слайд  Молекула ішілік дегидратация концентрлі h3SO4 150-200ºС қыздырғанда жүреді. Описание слайда:

Молекула ішілік дегидратация концентрлі h3SO4 150-200ºС қыздырғанда жүреді.

21 слайд Этил спиртін күкірт қышқылымен әлсіз қыздырғанда диэтил эфирі түзіледі. Ол үш Описание слайда:

Этил спиртін күкірт қышқылымен әлсіз қыздырғанда диэтил эфирі түзіледі. Ол үшқыш, тез түтанғыш сүйықтық. Диэтил эфирі жай эфирлер класына жатады – органикалық заттар, молекулалары оттегі арқылы байланысқан көмірсутек радикалдарынан тұрады. Жалпы формуласы R – O - R

22 слайд Тотығу реакциялары Спирттердің тотығуы күшті тотықтырғыштар әсерінен тотығады Описание слайда:

Тотығу реакциялары Спирттердің тотығуы күшті тотықтырғыштар әсерінен тотығады. Түзілу өнімдері спирттердін орынбасу дәрежесіне сай, және пайдаланатын тотықтырғыштың табиғатына байланысты.

23 слайд Тотығу реакциялары Спирттердің тотығуы күшті тотықтырғыштар әсерінен тотығады Описание слайда: 24 слайд Спирттерді мыс оксидымен тотықтыру арқылы альдегидтер алуға болады. Описание слайда:

Спирттерді мыс оксидымен тотықтыру арқылы альдегидтер алуға болады.

25 слайд Спирттерді мыс оксидымен тотықтыру арқылы альдегидтер алуға болады. Описание слайда: 26 слайд Метанол және этанол Метанолды (II) СО көміртек оксидың гидрлеу арқылы алады. Описание слайда:

Метанол және этанол Метанолды (II) СО көміртек оксидың гидрлеу арқылы алады. Қазырғы кезде метанолды көмірқышқыл газын тотықсыздандыру арқылы алады.

27 слайд Жеке өкілдерінің қолданылуы Этанолды қолдану Описание слайда:

Жеке өкілдерінің қолданылуы Этанолды қолдану

28 слайд Этанол алудың кең тараған әдісі моносахаридтерді ферментативті жолмен алу. Описание слайда:

Этанол алудың кең тараған әдісі моносахаридтерді ферментативті жолмен алу.

29 слайд Метанолды әлемде жылына 10 миллион тонна өндіреді, ал этанолды одан да көп мө Описание слайда:

Метанолды әлемде жылына 10 миллион тонна өндіреді, ал этанолды одан да көп мөлшерде. Метанол мен этанолды органикалық синтезде шикізат және еріткіштер ретінде қолданады. Бұдан басқа этанолды медицина да және ас өндірісінде пайдаланады.

30 слайд Фенолдар — бензол сақинасындағы бір немесе бірнеше сутек атомдарының орнын ги Описание слайда:

Фенолдар — бензол сақинасындағы бір немесе бірнеше сутек атомдарының орнын гидроксотоп басқан ароматты көмірсутектердің туындылары. Ең қарапайым өкілі — фенол С6Н5ОН немесе гидроксибензол. www.themegallery.com www.themegallery.com

31 слайд Ароматты көмірсутектердің бүйір тізбектеріндегі сутек атом-дарының орнын гидр Описание слайда:

Ароматты көмірсутектердің бүйір тізбектеріндегі сутек атом-дарының орнын гидроксотоп басқан өнімдер ароматты спирттер деп аталады. www.themegallery.com www.themegallery.com

32 слайд Алынуы. Фенолды көбіне тас көмір шайырын өңдеу арқылы алады. Сондай-ақ аромат Описание слайда:

Алынуы. Фенолды көбіне тас көмір шайырын өңдеу арқылы алады. Сондай-ақ ароматты көмірсутектерінің галогентуындыларын сілтімен әрекеттестіріп те алады. Өндірісте бастапқы шикізаттар ретінде бензол мен пропиленді пайдаланып, кумолді әдіспен фенол алу іске асырылған. www.themegallery.com www.themegallery.com

33 слайд Физикалық қасиеттері. Фенол — түссіз кристалдық зат. 43°С-та балқиды. Ауада а Описание слайда:

Физикалық қасиеттері. Фенол — түссіз кристалдық зат. 43°С-та балқиды. Ауада ашық қалғанда тотығатындықтан, қызғылт түсті болады. Бөлме температурасында аздап қана ериді, ал 60°С-тан жоғары қыздырғанда, суда шексіз ериді. Фенол — улы зат, теріні күйдіреді. Ерітіндісі антисептик ретінде қолданылады. Химиялық қасиеттері. Фенол молекуласындағы атомдар бір-біріне өзара әсер ететіндіктен, полярлы қосылыс болады. www.themegallery.com www.themegallery.com

34 слайд Қолданылуы. Фенолдың 3—5%-тік ерітіндісін зиянды микробтарды жою үшін антисеп Описание слайда:

Қолданылуы. Фенолдың 3—5%-тік ерітіндісін зиянды микробтарды жою үшін антисептик ретінде қолданады. Фенолдан түрлі дәрі-дәрмектік препараттарды, бояуларды, синтездік шайырлар мен пластмассаларды, қопарғыш заттарды синтездеп алады. Фенол—улы зат, көп мөлшері теріні күйдіреді, табиғатқа зиянын тигізеді, сондықтан өндіріс қалдықтарындағы фенолды ағын суға жібермеу және зиянсыздандыру қажет. www.themegallery.com www.themegallery.com

35 слайд ФИШБОУН кестесі бойынша көмірсулар мен спирттер ұқсастығы мен айырмашылығын а Описание слайда:

ФИШБОУН кестесі бойынша көмірсулар мен спирттер ұқсастығы мен айырмашылығын анықтандап. Балық қанқасының екі жағына салыстырмалы түрде бейнелендер. Балықтың басы- тақырыбы, оң және сол жақтағы қанқасы – үқсастығы мен айырмашылығы, қүйрығы – қорытыңды. www.themegallery.com www.themegallery.com

36 слайд Мысалы: www.themegallery.com www.themegallery.com Описание слайда:

Мысалы: www.themegallery.com www.themegallery.com

37 слайд Есте сақта Сутектік байланыс –бір сутегі молекуласымен электртерістігі жоғары Описание слайда:

Есте сақта Сутектік байланыс –бір сутегі молекуласымен электртерістігі жоғары атомдар (О,F,N,Cl) арасында пайда болатын байланыс. Этерификация реакциясы – спирттердің органикалық және бейорганикалық қышқылдармен әрекеттесуі нәтижесәнде кұрделі эфирлердің түзілуі.

38 слайд www.themegallery.com LOGO Описание слайда:

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO

Курс профессиональной переподготовки

Учитель химии

www.themegallery.com LOGO

Курс повышения квалификации

www.themegallery.com LOGO

Курс профессиональной переподготовки

Учитель биологии и химии

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник: Все учебники

Выберите тему: Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

loading

Общая информация

Номер материала: ДБ-179084

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Тақырыбы: Көп атомды спирттер

Сабақты тақырыбы:Көп атомды спирттер

Сабақтың мақсаттары

Білімділік Көп атомды спирттердің классификациясыларымен танысу, құрылысы мен құрамын оқыта отырып, көмірсутектер мен спирттер арасындағы байланысты көрсету. Реакция теңдеуілерін жазып үйрену.

Дамытушылық Химиялық қасиеттерін оқыту барысында олардың есте сақтау қабілеттерін реакция теңдеулерін жаздырту арқылы дамыту.

Тәрбиелік Пәнге деген қызығушылықтарын арттыру ,әдептілікке және еңбекқорлыққа тәрбилеу.

Сабақтың материалды-техникалық көрнекіліктері

Сабақтың түрі практикалық сабақ

Сабақтың барысы

1.Ұйымдастыру кезеңі

2.Үй тапсырмасын тексеру

1. Этеннен этанол алудың екі әдісін келтіріңдер

2.Пропил спиртінен пропанды қалай алуға болады.

3.Өнеркәсіпте пропанол-2 спиртін пропенді гидраттау арқылы алады. Бұл Марковников ережесіне сай келеді ма? Электрондық көзқарас негізінде түсіндіріңдер.

3.Жаңа материалды түсіндіру

Көп атомды спирттердің өкілі глицериннің құрылысы және қасиеттері

Құрылысы. Егер көмірсутек молекуласында сутегінің екі атомы екі гидроксил тобымен алмастын болса, екі атомды спирт түзіледі.Ондай спирттердің қарпайым өкілі – этиленгликоль:

СН2 – СН2

| |

ОН ОН

Егер көмірсутек молекуласындағы сутегінің үш атомы үш гидроксил тобымен алмасса, үшатомды спирт түзіледі.Үшатомды спирттің қарапайым өкілі – глицерин:

СН2 – СН – СН2

| | |

ОН ОН ОН

Молекудасында бірнеше гидроксил тобы бар көмірсутек туындылары көпатомды спирттер деп аталады.

Барлық көпатомды спирттерде гидроксил топтары көміртегінің әртүрлі атомдарында орналасады.

Физикалық қасиеттері. Көпатомды спирттердің ең маңызды өкілдері – этиленгликоль және глицерин – суда жақсы еритін, түссіз, тәтті дәмі бар, қоймалжың сұйықтықтар.Бұл қасиеттер басқа көпатомды спирттерге де тән.

Химиялық қасиеттері. Моно- және полиатомды спирттердің химялық қасиеттері өзара ұқсас болады.Ол көбінесе натриймен:

СН2 –ОН Na СН2 – ОNа Na СН2 – ОNa

hello_html_m8de550a.gifhello_html_m8de550a.gif| | |

2 –ОН -H22 – ОН -Н2 СН2 – ОNa

сондай-ақ галогенсутектермен реакцисында көрінеді:

СН2 –ОН HCl СН2 – Cl HCl СН2Cl

hello_html_m8de550a.gifhello_html_m8de550a.gif| | |

СН2 –ОН –Н2О СН2 –ОН -Н2О СН2Сl

Бірақ көпатомды спирттердің өздеріне тән ерекше қасиеттеріде бар.

Егер сілті ерітіндісі бар пробиркаға бірнеше тамшы мыс купорасының ерітіндісін құйып, пайда болған мыс гидроксидіне Сu(OH)2 этиленгликоль немесе глицерин қосса, мөлдір мыс гликолятының немесе ашық-көк түсті мыс глицератының ерітіндісі түзіледі.(Түзілетін заттардың құрлысы күрделі болғандықтан, олардың формулаларын келтірмейміз.)

Мыс (II) гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін ашық-көк түсті ерітінді – көпатомды спирттерге тән реакция. Көпатомды спирттер мысалында сандық өзгерістердің сапалық өзгерістерге айналатынына тағы да көзіміз жетті: молекуласында гидроксил топтарының жинақталуы олардың өзара әсерлесу нәтижесінде біратомды спирттермен салыстырғанда көпатомды спиттерде жаңа қасиеттер пайда болуына себеп болады.

Алынуы. Біратомды спирттер тәрізді, көпатомды спирттер де өздеріне сәйкес көмірсутектердің галогентуындыларынан алынады, мысалы этиленгликольді 1,2 – дихлорэтанды гидролиздеу арқылы алады:

СН2Сl – СН2Сl + 2Н2О → СН2ОН – СН2ОН + 2HCl

Ең көп қолданылатын көпатомды спирт – глицеринді майларды ыдырату арқылы, ал қазіргі кезде мұнай өнімін крекингілеу кезінде түзілетін пропиленнен синтетикалық әдіспен алады.

Этиленгликоль кейбір органикалық қосылыстарды, мысалы, лавсан полимерін синтездеу үшін қолданылады. Оның едәуір мөлшері антифриз – қату температурасы төмен сұйықтық жасауға пайдаланылады.

Қысқы жағдайда двигательді салқындататын су мұзға айналып көлемінің ұлғаюы салдарынан оған айтарлықтай зиян тигізетіндіктен машинаны пайдалануды қиндата түсетін автоісімен таныс әр адам біледі.Егер этиленгликольдің белгілі бір көлемін суда ерітсе, онда мұндай ерітндінің қату температурасы едәуір төмендейді. Мысалы, 25 % этиленгликолі бар ерітінді -12ºC-де,ал 55% этиленгликолі бар ерітінді -40ºС-де ғана қатады.

Глицерин көбінесе гигроскопиялығына байланысты пайдаланылады. Медицинада глицерин қолдың терісін жұмсартуға және дәрілік майлар жасау үшін, былғары өндіріснде – матаның созылғыштығы мен жұмсақтығын арттырып, өңдеуге, т.б. қолданылады. Глицерин синтетикалық нымдар және қопарғыш зат, мысалы, нитроглицерин алу үшін де пайдалнылады.

4. Білімді бекіту

1. Төртатомды спирт эритритті СН2ОН – СНОН – СНОН – СН2ОН глицерниннің гомологы деуге бола ма? Жауаптарыңды дәлелдеңдер.

2. Мыналардың: а) этиленгликольдің ; ә) глицериннің ең жақын гомологтарының құрылымдық формуласын жазыңдар.

3. Этиленгликоль мен глицериннің : а) сұйықтық ; ә) салыстырмалы жоғары қайнайтынын ; б) суда жақсы еритінін сендер қалай түсіндіресіңдер?

4. 1,2,3 – трихлорпропаннан CH2CI- CHCI- CH2CI глицеринді қалай алуға болады? Реакция теңдеуін жазып, оның жүруіне қажетті жағдайларды атаңдар.

5. 1 моль глицериннен натрий ең көп дегенде неше көлем сутегін ығыстырып шығарады?

6. Глицеринді этил спиртінен қандай химиялық әдіспен ажыратуға болады?

5.Үй жұмысы

6.Сабақты қорытындылау

Бағалау

"Бір атомды спирттер" презентация

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Описание слайда: 2 слайд Оттекті органикалық қосылыстар жайлы мәлімет бере отырып бір атомды спирттер Описание слайда:

Оттекті органикалық қосылыстар жайлы мәлімет бере отырып бір атомды спирттер, құрамында – ОН тобы бар көмірсутектердің туындысы екенімен танысу. Спирттерде болатын функционалдық топ және оның спирттердің қасиетіне әсерін, жалпы формуласын, ережесін білу спирттердің изомерін жазып оны халықаралық атау жүйесімен атай білу. Этанол ерітінділері, метанол мен этанол молекуласының моделі. Сызба кестелер.

3 слайд Жаңа сабақты оқып үйрету. Сабақтың өтілу реті. Жіктелуі мен гомологы Атаулары Описание слайда:

Жаңа сабақты оқып үйрету. Сабақтың өтілу реті. Жіктелуі мен гомологы Атаулары мен изомериясы Физикалық қасиеттері СПИРТТЕР Қолданылуы Химиялық қасиеттері Алу жолдары

4 слайд Спирттер дегеніміз – молекуласында көмірсутек радикалымен байланысқа бір неме Описание слайда:

Спирттер дегеніміз – молекуласында көмірсутек радикалымен байланысқа бір немесе бірнеше функционалдық гидроксил тобы бар органикалық заттарды айтамыз. Спирттердің жалпы формуласы: R-OH немесе Cn-h3n+1OH СПИРТТЕР Бір атомды Көп атомды Ch4-OH Метанол Ch4-Ch3-OH Этанол Сh3-Ch3 Ch3-CH-Ch3 OH OH OH OH OH Этиленгликоль Глицерин

5 слайд Қаныққан Қанықпаған Ароматты Ch4-Ch3-OH Этил спирті Сh3=CH-OH Винил спирті CH Описание слайда:

Қаныққан Қанықпаған Ароматты Ch4-Ch3-OH Этил спирті Сh3=CH-OH Винил спирті Ch3-OH Бензил спирті

6 слайд Формуласы	Аттары Ch4OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH C5h21OH C6h23OH C7h25OH	- Метанол Описание слайда:

Формуласы Аттары Ch4OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH C5h21OH C6h23OH C7h25OH - Метанол, метил спирті - Этанол, этил спирті Пропанол, пропил спирті Бутанол, бутил спирті Пентанол, пентил спирті Гексанол, гексил спирті Гектанол, гектил спирті

7 слайд ИЮПАК халықаралық атаулар жүйесі бойынша спирттерді көмірсутектердің атына – Описание слайда:

ИЮПАК халықаралық атаулар жүйесі бойынша спирттерді көмірсутектердің атына – ол деген жұрнақ қосып атайды. Функционалдық ОН тобы байланысқан ең ұзын тізбек таңдап алынып, көміртек атомдарын гидроксил тобы жақын орналасқан жағынан бастап нөмірлейміз: Ch4 5 4 3 2 1 4 3 2 1 Ch4-CH-CH-CH-Ch4 Ch4- C - CH - Ch4 Ch4 Ch4 OH Ch4 OH 3,4 – диметилпентанол -2 3,3 – диметилбутанол -2

8 слайд Көміртек қаңқасының құрылысына Сh4 – Ch3- Ch3- Ch3- OH бутанол -1 2. Көмірсут Описание слайда:

Көміртек қаңқасының құрылысына Сh4 – Ch3- Ch3- Ch3- OH бутанол -1 2. Көмірсутек тізбесіндегі гидроксил тобының орнына байланысты Ch4- Ch3- Ch3- CH – Ch4 пентанол -2 ОН 3. Класаралық изомерлену СН3- О – С2Н5 метил - этил эфирі

9 слайд Көмірсутектердің галоген туындыларынан алу: С2 Н5Br + HOH C2H5OH + HBr 2. Қан Описание слайда:

Көмірсутектердің галоген туындыларынан алу: С2 Н5Br + HOH C2H5OH + HBr 2. Қанықпаған көмірсутектерді гидратациялау арқылы алу: h3C= Ch3 + h3O H+ Ch4- Ch3OH 3. Метанолды өнеркәсіпте алу: СО + Н2 Р.t.кат СН3ОН 4. Этанолды көмірсуларды ашыту арқылы да алады: С6Н12О6 ферменттер 2 С2Н5ОН + 2СО2 Глюкоза этанол

10 слайд Спирттердің сілтілік және сілтілік жер мемалдармен әрекеттесуі 2С2Н5ОН + 2Na Описание слайда:

Спирттердің сілтілік және сілтілік жер мемалдармен әрекеттесуі 2С2Н5ОН + 2Na 2С 2H5ONa + h3 2. Жануы С2Н5ОН +3О2 2 СО2+ 3Н2О 3. Спирттердің тотығу біріншілік спирттердің тотығуы: О О СН3 – СН2 – ОН (о) СН3 – С (о) - СН3-С этанол -Н2О Н ОН сірке қышқылы Екіншілік спирттің тотығуы: СН3- СН – СН3 (О) СН3 –С – СН3 ОН -Н2О ОН Пропанол -2 ацетон

11 слайд 4. Спирттердің дегидрленуі: О СН3 – СН2 – ОН Cu T СН3 - С + Н2 Н 5. Галоген с Описание слайда:

4. Спирттердің дегидрленуі: О СН3 – СН2 – ОН Cu T СН3 - С + Н2 Н 5. Галоген сутектерімен әрекеттесуі С2Н5ОН + НBr 2C2H5Br + h3O Этанол бромэтан 6. Дегидратациялану: Н Н h3SO4 конц Н - С - С - Н Н2С = Ch3+h3O H OH 1700 C 7 Эфирленуі: н2SO4 C 2H5OH + HOC2H5 C2H5- O- C2H5 + h3O

12 слайд 4. Спирттердің дегидрленуі: О СН3 – СН2 – ОН Cu T СН3 - С + Н2 Н 5. Галоген с Описание слайда: 13 слайд ЕРІТКІШ О Н- С ОН Құмырсқа қышқылы О Н- С Н формальдегид СН3 ОН Пластмсса Оты Описание слайда:

ЕРІТКІШ О Н- С ОН Құмырсқа қышқылы О Н- С Н формальдегид СН3 ОН Пластмсса Отын СН3Сl хлорметан

14 слайд Еріткіш Көксағыз Тамақ өнеркәсібі Медицинада Бояулар Отын Парфюмерия Пластмас Описание слайда:

Еріткіш Көксағыз Тамақ өнеркәсібі Медицинада Бояулар Отын Парфюмерия Пластмасса C2H5OH

15 слайд Заттың құрылымдық формуласын жаз. А) пропанол - 1 Ә) 2,2 – диметилбутанол -4 Описание слайда:

Заттың құрылымдық формуласын жаз. А) пропанол - 1 Ә) 2,2 – диметилбутанол -4 Б) 2,3,4,5 – тетраметилгексантриол -1,4,6 В) 2- метилпропанол -2 2. “Тік пе қиғаш па?” Спирттерді табу 3. Өзгеріс шешу: С2Н4 С2Н5Сl C2H5OH CO2 СН2- СН2 ОН ОН С2Н5ОН СО2 С2Н4Сl Ch3-Ch3-Ch3 ОН ОН ОН СН4 С3Н6 Ch3-CH - CH – СН2 ОН ОН ОН - ОН

Заттың құрылымдық формуласын жаз. А) пропанол - 1 Ә) 2,2 – диметилбутанол -4

Курс профессиональной переподготовки

Учитель химии

Заттың құрылымдық формуласын жаз. А) пропанол - 1 Ә) 2,2 – диметилбутанол -4

Курс повышения квалификации

Заттың құрылымдық формуласын жаз. А) пропанол - 1 Ә) 2,2 – диметилбутанол -4

Курс профессиональной переподготовки

Учитель биологии и химии

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник: Все учебники

Выберите тему: Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

loading

Общая информация

Номер материала: ДБ-284866

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Көпатомды спирттер

hello_html_m247b8755.gifhello_html_m247b8755.gifhello_html_2d6c5ad1.gifhello_html_20ed6b16.gifhello_html_m65e035fe.gifhello_html_m51eb1d11.gifhello_html_76321f19.gifhello_html_40838eaa.gifhello_html_m247b8755.gifhello_html_41719fc7.gifhello_html_41719fc7.gifhello_html_1de0aa23.gifhello_html_m247b8755.gifhello_html_m7eb37bd0.gifhello_html_m7eb37bd0.gifhello_html_1de0aa23.gifСабақтың тақырыбы: Көпатомды спирттер. 11-сынып.

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: көпатомды спирттер, глицерин, алынуы мен қолданылуы жөнінде ұғым беру.

Тәрбиелік: оқушыларды топпен, жеке жұмыс жасауға үйрету. Этандиолдың улы сұйықтық ененін,спирттердің адам денсаулығына зиянын түсіндіру.

Дамытушылық. Өз беттерімен есеп шығару қабілеттерін дамыту.

Сабақтың түрі: Аралас сабақ

Көрнекілігі: Д.И.Менделеевтің периодтық заңы, плакаттар, рефераттар,таблицалар, т.б.

Сабақтың жүру барысы: I. Ұйымдастыру.

II.Үй тапсырмасын тексеру.

1.Спирттер деп қандай заттарды айтады?

2.Спирттерге тән изомерлер түрлерін атаңдар?

3.Сутектік байланыс қалай түзіледі?

4. Жай эфирлер дегеніміз не?

III.Жаңа материалды баяндау.

Метил спирті (метанол) СН₃ОН. Өзіне тән иісі бар, түссіз сұйық зат. Өте улы. Көз жүйкесіне әсер етеді. Аздаған мөлшері соқыр етеді, тіпті адамды өлтіріп те жібереді.
Этил спирті (этанол) С2Н5ОН Өзіне тән иісі бар, түссіз сұйықтық, суда жақсы ериді. Этил спирті адам организміне зиянды әсер етеді. Спирт мидың қызметін тежеп, оның жүйке клеткаларын уландырып, адамның ойлау қабілетін төмендетеді. Этил спиртін жиі қабылдау адамдарды алкоголизм ауруына душар етеді.

Көпатомды спирттердің өкілдері

Этиленгликоль немесе этандиол-1,2

Н2С-СН2

I I

ОН ОН

Глицерин немесе пропантриол-1,2,3

Н2С-СН2-СН2

I I I

ОН ОН ОН

Алынуы

Этиленгликоль – түссіз, қоймалжың сұйықтық. Улы зат. Суда жақсы ериді. Ол – екіатомды спирт.Глицерин - қоймалжың сұйықтық, тәтті дәмі болады, суда жақсы ериді. Үшатомды спирт.

Пропиленнен

синтез әдісімен алу

Майларды гидролиздеу.

Химиялық қасиеттері

1.Глицерин де біратомды спирттер сияқты сілтілік металдармен әрекеттеседі.

2.Ауыр металдардың гидроксидтерімен де әрекеттеседі.

3. Көпатомды спирттер минералды қышқылдармен эфирлер түзеді.

h3C-OH h3C-O-NO2

I I

HC-OH+3HO-NO2 h3SO4 HC-O-NO2+3h3O

I I

h3C-OH h3C-O-NO2

Глицерин тринитроглицерин

4.Галогенсутектермен әрекеттеседі.

h3C-OH h3C-CI

I I

HC-OH+3HCI HC-CI+3h3O

I I

h3C-OH h3C-CI

Глицерин 1,2,3-Трихлорпропан

Глицериннің

қолданылуы

косметикада

Дәрі-дәрмектер

фармацевтикада

Тамақ өнеркәсібінде

Қопарғыш заттар

Кітаппен жұмыс:185-бет.№ 6 есеп.

Бер: 4,6гр натрий глицериннен ( қ.ж)қанша көлем сутекті ығыстырады?

h3C-OH h3C-ONa

I I

HC-OH+2 Na HC-ONa +h3

I I

h3C-OH h3C-OH

4,6 гр( Na) х л( Н2)

46 гр( Na) 22,4 л( Н2)

Х= 4,6х 22,4 =2,24 л.

46

№7 есеп.Бер. 46гр глицериннен неше гр тринитроглицеринді алуға болады?

h3C-OH h3C-O-NO2

I I

HC-OH+3HO-NO2 h3SO4 HC-O-NO2+3h3O

I I

h3C-OH h3C-O-NO2

Глицерин тринитроглицерин

46гр хгр

92гр 227гр

Х= 46х 227 =113,5гр.

92

Сауалнама: 1.Спирт молекуласынан су бөлініп шыққанда түзілетін заттар?

А.Алкандар

Ә.Алкендер

Б.Алкиндер

В.Алкадиендер

Г.Арендер

2.Спирттерден молекулааралық әдіспен су бөлінгенде түзілетін зат?

А.Алкендер

Ә. Алкиндер

Б. Алкадиендер

В.Жай эфирлер

Г.Кетондар

3.Этиленнің гидратациясы нәтижесінде түзілетін спирт?

А.Пропанол -1

Ә.Этанол

Б.пентанол-3

В. .пентанол-2

Г. пентанол-1

4.Спирттер класының функционалдық тобы?

А.гидроксил

Ә.карбоксил

Б.карбонил

В.формил

Г.ацетил

Сауалнама жауабы:1-Ә, 2-В, 3-В,4-А.

Қорытынды: 1.Көпатомды спирттерге қандай заттар жатады?

2.Глицериннің гомологының формуласы қандай?

3. Глицерин қайда қолданылады?

Бағалау.

Үйге тапсырма: §16. №4,5-есептер.

90000 aroma of alcohol - Translation into French - examples English 90001 90002 90003 These examples may contain rude words based on your search. 90004 90002 90003 These examples may contain colloquial words based on your search. 90004 90002 Suggest an example 90004 90010 Other results 90011 90002 Before aging Calvados is colourless, produces a burning sensation on the palate, and has an 90013 aroma of 90014 fruit and 90013 alcohol 90014.90004 Lorsque le Calvados sort de l'alambic il est incolore et produit une sorte de brûlure sur le palais et exalte un 90013 arôme de 90014 fruit et 90013 d'alcool 90014. 90002 Everything is dry enough, and more imbued with the power 90013 of aromas 90014 with 90013 alcohol 90014. 90004 90002 The invention discloses the continuous production 90013 of 90014 unsaturated 90013 aroma alcohol 90014 and / or ester comprising 90013 of 90014 C10-12 carbon chain by selective solid acid catalyzed hydration reaction.90004 L'invention porte sur la production continue 90013 d '90014 un 90013 alcool 90014 et / ou ester 90013 aromatique 90014 insaturé comprenant une chaîne carbonée en C10-12 par réaction d'hydratation sélective catalysée par un acide solide. 90002 The device according to the invention preserves, in its functions, the 90013 aromas 90014 and 90013 alcohol 90014 content 90013 of 90014 the product.90004 Le dispositif selon l'invention préserve dans ses fonctions, 90013 arômes 90014 et teneur 90013 alcoolique du 90014 produit. 90002 METHOD FOR SELECTIVE HYDRATION 90013 OF AROMA 90014 OLEFINS TO 90013 ALCOHOLS 90014 IN CONTINUOUS SOLID CATALYST COLUMN REACTOR 90004 PROCÉDÉ POUR L'HYDRATATION SÉLECTIVE 90013 D '90014 OLÉFINES 90013 AROMATIQUES 90014 EN 90013 ALCOOLS 90014 DANS UN RÉACTEUR CONTINU SOUS FORME DE COLONNE DOTÉE D'UN CATALYSEUR SOLIDE 90002 TASTING: Wine of intense color with violet hues.Generous 90013 aroma of 90014 red fruits. 90013 Alcohol 90014, full-bodied on the palate and friendly. 90004 DEGUSTATION: Vin de couleur intense avec des reflets violets. 90013 Aroma 90014 généreux 90013 de 90014 fruits rouges. 90013 Alcool 90014, corsé en bouche et convivial. 90002 The 90013 aromas 90014 and 90013 alcohol 90014 by successive waves. 90004 90002 The 90013 aromas 90014 change to cherry 90013 alcohol aromas 90014 and flowers which give an impression of refinement.90004 90002 At a high temperature only the 90013 aromas 90014 from the 90013 alcohol 90014 emerge, masking part of the characteristic 90013 aromas of 90014 the wine. 90004 À une température trop élevée, les 90013 arômes 90014 caractéristiques 90013 du 90014 vin ne sont pas tous révélés et seuls les 90013 arômes 90014 provenant de 90013 l'alcool 90014 sont dévoilés. 90002 Information: Other Speciality: sugar with 90013 aroma 90014 and 90013 alcohol 90014 90004 90002 An obvious imbalance in the 90013 aromas 90014: acidity, 90013 alcohol 90014 and sherry.90004 Un évident déséquilibre dans les 90013 arômes 90014, de l'acidité, de 90013 l'alcool 90014 et du sherry. 90002 Its features are: dry palate amber to mahogany bodied, very fragrant 90013 aroma 90014, its 90013 alcohol 90014 content is 18 º. 90004 Ses caractéristiques sont: sec ambre du palais à l'acajou 90013 arôme 90014 corsé, très parfumé, sa teneur en 90013 alcool 90014 est de 18 º.90002 In short, a powerful whisky in your mouth, but more with its 90013 aromas 90014 that his 90013 alcohol 90014 level. 90004 Bref, un whisky puissant en bouche, mais davantage grâce à ses 90013 arômes 90014 que son taux 90013 d'alcool 90014. 90002 The wine has a distinctive 90013 aroma 90014, a lower 90013 alcohol 90014 content (8-9%) and a high amount of residual sugar.90004 Le vin a un 90013 arôme 90014 typique, un taux d '90013 alcool 90014 plus bas (8-9%) et un haut dépôt de sucre. 90002 This Fine Rich is a wine with fruity 90013 aromas 90014, rich mouth 90013 alcohol 90014 melted, balanced and elegant, long finish, very tasty. 90004 Le Fine Rich est un vin qui présente des 90013 arômes 90014 fruités, riche en bouche, 90013 alcool 90014 bien fondu, équilibré et élégant; longue finale; très savoureux.90002 Oenological aptitude: It makes for highly refeshing white wines with floral 90013 aromas 90014, low in 90013 alcohol 90014 and to be drunk young. 90004 Aptitudes oenologiques: Il donne des vins blancs d'une grande fraîcheur, avec des 90013 arômes 90014 floraux, faibles en 90013 alcool 90014 et à boire jeunes. 90002 The compilation of the graphically-represented total image is achieved by means of conventionally used parameters, grouped in a graduated scale of individual graphical elements for taste, colour, 90013 aroma 90014, 90013 alcohol 90014 content etc.90004 La composition de l'image globale pouvant être représentée graphiquement se fait à l'aide de paramètres couramment utilisés qui sont groupés sur une échelle graduelle d'éléments individuels graphiques concernant le goût, la couleur, le 90013 parfum 90014, la teneur en 90013 alcool 90014, etc. 90002 Mouth: a beautiful structure: first the sweetness and 90013 alcohol 90014 before the 90013 aromas 90014 and back on 90013 alcohol 90014.90004 Bouche: une très belle structure: d'abord de la douceur, puis 90013 l'alcool 90014 avant les 90013 arômes 90014 et un retour sur 90013 l'alcool 90014. 90002 The wines of Villány are mainly red, dark ruby, full bodied, full of flavors and 90013 aromas 90014, with high 90013 alcohol 90014 and tannins. 90004 Les vins de Villány sont principalement rouges, rubis foncé, corsé, plein de saveurs et d '90013 arômes 90014, avec de 90013 l'alcool 90014 et des tanins.90002 The vapours get richer in 90013 alcohol 90014 and 90013 aromas 90014 and the liquid gets poorer. 90004 Les vapeurs deviennent plus riches en 90013 alcool 90014 et en 90013 arômes 90014 et le liquide devient plus pauvre. .90000 Improving the taste of alcohol-free beer with aromas from the regular beer 90001 90002 Some aromatic substances from alcoholic beer can be extracted and added to alcohol-free varieties. Credit: Alexandre Lazaro 90003 Consumers often complain that alcohol-free beer is tasteless, but some of the aromas it is lacking can be carried across from regular beer. Researchers from the University of Valladolid (Spain) have developed the technique and a panel of tasters has confirmed its effectiveness.90004 90003 The alcohol in beer acts as a solvent for a variety of aromatic compounds; therefore, when it is eliminated, as in non-alcoholic beers, the final product loses aromas and some of its taste. It is difficult to recover these compounds, but researchers from the University of Valladolid have done just this using a pervaporation process.90004 90003 "This technique consists in using a semipermeable membrane to separate two fractions from alcoholic beer: one liquid phase in which alcohol is retained, and another gaseous phase, where the aromatic compounds come in," Carlos A. Blanco, one of the authors, explains to SINC. "Then, this gaseous phase can be condensed, the aromatic compounds extracted and added to non-alcoholic beer." 90004 90003 To conduct the study, the scientists used a special beer (with 5.5% alcohol) and another reserve beer (6.5%) from which they extracted three aromatic compounds: ethyl acetate, isoamyl acetate and isobutyl alcohol. They then added these substances to two 'almost' alcohol-free beers on the market: low-alcohol beer (less than 1% ABV) and alcohol-free beer (less than 0.1% ABV). 90004 90003 A panel of experts tasted them. 90% of tasters preferred enriched low-alcohol beer instead of their original factory counterparts, and this percentage rose to 80% for alcohol-free beer. The figures have been published in the 90012 Journal of Food Engineering 90013.90004 90003 "In light of these results, we conclude that the taste is improved, and thus the quality of this 'alcohol-free' beer, as the majority of panellists preferred the beer with aromas to the original," Blanco confirms. 90004 90003 The researchers recognise that this technique can not yet capture all the aromas and tastes associated with alcoholic beer, but it does show progress in making 'alcohol-free' varieties more palatable for the consumer. 90004 90003 Spain is the primary producer and consumer of alcohol-free beer in the European Union.Around 13% of the beer sold in this country is alcohol-free, consumption of which has increased in recent years due to driving restrictions and for health reasons. 90004 90021 Dark beer has more iron than pale beer 90021 90003 90024 More information: 90025 Álvaro del Olmo, Carlos A.Blanco, Laura Palacio, Pedro Prádanos, Antonio Hernández. "Pervaporation methodology for improving alcohol-free beer quality through aroma recovery". 90012 Journal of Food Engineering 90013 133: 1-8, 2014. 90004 Provided by Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) 90003 90024 Citation 90025: Improving the taste of alcohol-free beer with aromas from the regular beer (2014 року, November 4) retrieved 12 July 2020 from https: // phys.org / news / 2014-11-alcohol-free-beer-aromas-regular.html 90004 90003 This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only. 90004 .90000 90001 isoamyl alcohol, 123-51-3 90002 90003 90004 Category: flavor and fragrance agents 90005 90004 90005 90004 US / EU / FDA / JECFA / FEMA / FLAVIS / Scholar / Patent Information: 90005 90004 90005 90004 Physical Properties: 90005 90000 90015 90016 90003 Appearance: 90018 90003 colorless to pale yellow clear liquid (est) 90018 90021 90016 90003 Assay: 90018 90003 99.00 to 100.00 90018 90021 90016 90003 Food Chemicals Codex Listed: 90018 90003 No 90018 90021 90016 90003 Specific Gravity: 90018 90003 0.80700 to 8.13000 @ 25.00 ° C. 90018 90021 90016 90003 Pounds per Gallon - (est) .: 90018 90003 6.715 to 67.650 90018 90021 90016 90003 Refractive Index: 90018 90003 1.40500 to 1.41000 @ 20.00 ° C. 90018 90021 90016 90003 Melting Point: 90018 90003 -117.00 to -116.00 ° C. @ 760.00 mm Hg 90018 90021 90016 90003 Boiling Point: 90018 90003 131.00 to 133.00 ° C. @ 760.00 mm Hg 90018 90021 90016 90003 Boiling Point: 90018 90003 68.00 to 69.00 ° C. @ 50.00 mm Hg 90018 90021 90016 90003 Vapor Pressure: 90018 90003 2.370000 mmHg @ 25.00 ° C. 90018 90021 90016 90003 Vapor Density: 90018 90003 3.0 (Air = 1) 90018 90021 90016 90003 Flash Point: 90018 90003 114.00 ° F. TCC (45.56 ° C.) 90018 90021 90016 90003 logP (o / w): 90018 90003 1.160 90018 90021 90016 90095 Soluble in: 90018 90021 90016 90003 90018 90003 alcohol 90018 90021 90016 90003 90018 90003 water, 2.67E + 04 mg / L @ 25 ° C (exp) 90018 90021 90016 90095 Similar Items: 90112 note 90113 90018 90021 90016 90095 amyl alcohol 90018 90021 90016 90095 neoamyl alcohol 90018 90021 90016 90095 sec-amyl alcohol 90018 90021 90016 90095 sec-isoamyl alcohol 90018 90021 90016 90095 tert-amyl alcohol 90018 90021 90136 90137 90004 90005 90004 Organoleptic Properties: 90005 90000 90015 90016 90003 Odor Type: fermented 90018 90021 90016 90003 Odor Strength: medium, 90150 recommend smelling in a 10.00% solution or less 90018 90021 90016 90003 Substantivity: 8 hour (s) at 100.00% 90018 90021 90016 90003 fusel alcoholic whiskey fruity banana 90018 90021 90016 90003 Odor Description: at 10.00% in dipropylene glycol. fusel oil alcoholic whiskey fruity banana 90018 90021 90016 90003 fusel alcoholic pungent ethereal cognac fruity banana molasses 90018 90021 90016 90003 Odor Description: Fusel, alcoholic, pungent, etherial, cognac, fruity, banana and molasses 90150 Mosciano, Gerard P & F 22, No.4, 75, (1997) 90018 90021 90016 90003 Flavor Type: fusel 90018 90021 90016 90003 fusel fermented fruity banana ethereal cognac 90018 90021 90016 90003 Taste Description: at 50.00 ppm. Fusel, fermented, fruity, banana, etherial and cognac 90150 Mosciano, Gerard P & F 22, No. 4, 75, (1997) 90018 90021 90016 90003 Odor and / or flavor descriptions from others (if found). 90018 90021 90016 90003 Frutarom 90018 90021 90016 90003 ISOAMYL ALCOHOL 90018 90021 90016 90003 Odor Description: Alcoholic, Fusel 90150 Suggested Uses: Alcoholic Beverages, Apricot, Cherry, Chocolate, Cocoa, Coffee, Plum, Soft Fruits, Tea 90018 90021 90016 90003 Alfrebro 90018 90021 90016 90003 ISOAMYL ALCOHOL NATURAL 90018 90021 90016 90003 Odor Description: Brandy, Pleasant, Fruity, Wine 90018 90021 90016 90003 Prodasynth 90018 90021 90016 90003 ISOAMYL ALCOHOL, NATURAL (SUM OF ISOMERS> 99%) 90018 90021 90016 90003 Odor Description: CHOKING, ALCOHOLIC, WINEY, FRUITY 90018 90021 90016 90003 Taste Description: WINEY, COGNAC, BRANDY 90018 90021 90136 90137 90004 90005 90004 Cosmetic Information: 90005 90004 90005 90004 Suppliers: 90005 90000 90015 90016 90003 Advanced Biotech 90018 90021 90016 90249 ISO AMYL ALCOHOL (HALAL) NATURAL 90018 90021 90016 90003 Advanced Biotech 90018 90021 90016 90249 ISO AMYL ALCOHOL NATURAL 90004 99% min.90005 90018 90021 90016 90003 Advanced Biotech 90018 90021 90016 90249 WHISKEY FUSEL OIL NATURAL 90004 Odor: Whiskey 90005 90018 90021 90016 90003 Alfrebro 90018 90021 90016 90249 3-METHYL-1-BUTANOL 90004 Odor: Fusel, Wiskey 90005 90018 90021 90016 90003 Alfrebro 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL NATURAL 90004 Odor: Brandy, Pleasant, Fruity, Wine 90005 90018 90021 90016 90003 Allan Chemical 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Ambles Nature et Chimie 90018 90021 90016 90249 ALCOOL ISOAMYLIQUE NAT 90018 90021 90016 90003 Augustus Oils 90018 90021 90016 90249 Isoamyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Services 90018 90021 90016 90003 Aurochemicals 90018 90021 90016 90249 isoAMYL ALCOHOL, Natural 90018 90021 90016 90003 Axxence Aromatic 90018 90021 90016 90249 isoAMYL ALCOHOL Natural 90004 Kosher 90005 90018 90021 90016 90003 Sustainability 90018 90021 90016 90003 BASF 90018 90021 90016 90249 3-Methyl-1-butanol 90018 90021 90016 90003 Beijing Lys Chemicals 90018 90021 90016 90249 Isoamyl alcohol (natural) 90018 90021 90016 90003 Beijing Lys Chemicals 90018 90021 90016 90249 IsoAmyl alcohol 90018 90021 90016 90003 Berjé 90018 90021 90016 90249 Amyl Alcohol, Iso 90018 90021 90016 90003 Happening at Berje 90018 90021 90016 90003 Charkit Chemical 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL NATURAL FEMA 2057 90018 90021 90016 90003 CJ Latta & Associates 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL 90018 90021 90016 90003 Diffusions Aromatiques 90018 90021 90016 90249 ALCOOL ISOAMYLIQUE 90018 90021 90016 90003 Diffusions Aromatiques 90018 90021 90016 90249 isoALCOOL ISOAMYLIQUE NATUREL 90018 90021 90016 90003 Elan Inc.90018 90021 90016 90249 isoAMYL ALCOHOL - TECHNICAL GRADE 90018 90021 90016 90003 Elan Inc. 90018 90021 90016 90249 isoAMYL ALCOHOL P & F 90004 (natural), Kosher 90005 90018 90021 90016 90003 EMD Millipore 90018 90021 90016 90003 For experimental / research use only. 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Ernesto Ventós 90018 90021 90016 90249 IsoAMYL ALCOHOL NATURAL 90004 Odor: CHOKING, ALCOHOLIC, WINEY, FRUITY 90005 90004 Flavor: WINEY, COGNAC, BRANDY 90005 90018 90021 90016 90003 Excellentia International 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol (3-Methyl Butyl Alcohol) Natural 90018 90021 90016 90003 Fleurchem 90018 90021 90016 90249 isoamyl alcohol natural 90018 90021 90016 90003 fnfsurplus.com 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Frutarom 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL 90004 Odor: Alcoholic, Fusel 90005 90004 Use: Suggested Uses: Alcoholic Beverages, Apricot, Cherry, Chocolate, Cocoa, Coffee, Plum, Soft Fruits, Tea 90005 90018 90021 90016 90003 Frutarom 90018 90021 90016 90249 NATURAL ISOAMYL ALCOHOL 90004 Odor: Alcoholic, Fusel 90005 90004 Use: Suggested Uses: Alcoholic Beverages, Apricot, Cherry, Chocolate, Cocoa, Coffee, Plum, Soft Fruits, Tea 90005 90018 90021 90016 90003 Glentham Life Sciences 90018 90021 90016 90249 3-Methyl-1-butanol 90018 90021 90016 90003 Global Essence 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol Natural 90018 90021 90016 90003 Global Essence 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Grau Aromatics 90018 90021 90016 90249 isoAMYL ALCOHOL 90018 90021 90016 90003 H.Interdonati, Inc. 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol Natural, Kosher 90018 90021 90016 90003 Featured Products 90018 90021 90016 90003 Indenta Group 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Indukern F & F 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL NATURAL 90004 Odor: SWEET, FRUITY 90005 90018 90021 90016 90003 Indukern F & F 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL 90004 Odor: ETHEREAL, COGNAC, FRUITY, BANANA 90005 90018 90021 90016 90003 Jiangyin Healthway 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 New functional food ingredients 90018 90021 90016 90003 Kunshan Sainty 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol, Natural 90018 90021 90016 90003 Lluch Essence 90018 90021 90016 90249 isoAMYL ALCOHOL 99% 90018 90021 90016 90003 Lluch Essence 90018 90021 90016 90249 isoAMYL ALCOHOL NATURAL 90018 90021 90016 90003 M & U International 90018 90021 90016 90249 NAT.ISOAMYL ALCOHOL, Kosher 90018 90021 90016 90003 M & U International 90018 90021 90016 90249 NAT.L-3-METHYLBUTANOL, Kosher 90018 90021 90016 90003 Moellhausen 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL NAT. 90018 90021 90016 90003 Moellhausen 90018 90021 90016 90249 isoAMYL ALCOHOL 90004 Odor: fresh, ethereal, yeast and fermented 90005 90018 90021 90016 90003 Nagar Haveli Perfumes & Aromatics 90018 90021 90016 90249 Isoamyl Alcohol 90004 Odor: Fusel, alcoholic, pungent, etherial, cognac, fruity, banana and molasses 90005 90018 90021 90016 90003 Naturamole 90018 90021 90016 90249 isopentanol 98% natural EU 90018 90021 90016 90003 PCAS 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol SP, Kosher 90018 90021 90016 90003 Penta International 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL ACS GRADE 90018 90021 90016 90003 Penta International 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL NATURAL 99% PHARMACUTICAL GRADE 90018 90021 90016 90003 Penta International 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL NATURAL 99% F and F GRADE 90018 90021 90016 90003 Penta International 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL SYNTHETIC 90018 90021 90016 90003 Prodasynth 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL, NATURAL 90004 (SUM OF ISOMERS> 99%) 90005 90004 Odor: CHOKING, ALCOHOLIC, WINEY, FRUITY 90005 90004 Flavor: WINEY, COGNAC, BRANDY 90005 90018 90021 90016 90003 R C Treatt & Co Ltd 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Reincke & Fichtner 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol natural 90018 90021 90016 90003 Reincke & Fichtner 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Robertet 90018 90021 90016 90249 IsoAMYL ALCOHOL 90004 Pure & Nat (EU) 90005 90018 90021 90016 90003 Sigma-Aldrich 90018 90021 90016 90249 Isoamyl alcohol, ≥98%, FG 90004 Odor: oily; whiskey 90005 90018 90021 90016 90003 Certified Food Grade Products 90018 90021 90016 90003 Sigma-Aldrich 90018 90021 90016 90249 Isoamyl alcohol, natural, ≥98%, FG 90004 Odor: oily; whiskey 90005 90018 90021 90016 90003 Silverline Chemicals 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 SRS Aromatics 90018 90021 90016 90249 isoAMYL ALCOHOL 90018 90021 90016 90003 Sunaux International 90018 90021 90016 90249 nat.isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Sunaux International 90018 90021 90016 90249 nat.L-3-Methylbutanol 90018 90021 90016 90003 Synerzine 90018 90021 90016 90249 3-Methyl-1-butanol 90018 90021 90016 90003 SysKem Chemie 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Taytonn 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 Taytonn 90018 90021 90016 90249 Natural Isoamyl Alcohol 90018 90021 90016 90003 TCI AMERICA 90018 90021 90016 90003 For experimental / research use only.90018 90021 90016 90249 3-Methyl-1-butanol> 99.0% (GC) 90018 90021 90016 90003 Ungerer & Company 90018 90021 90016 90249 isoAmyl Alcohol Natural 90018 90021 90016 90003 United International 90018 90021 90016 90249 3-Methyl-1-butanol 90018 90021 90016 90003 Vigon International 90018 90021 90016 90249 Isoamyl Alcohol Natural FCC 90018 90021 90016 90003 WEN International 90018 90021 90016 90249 ISOAMYL ALCOHOL Natural 90018 90021 90016 90003 Zanos 90018 90021 90016 90249 Iso-Amyl Alcohol 90018 90021 90136 90137 90004 90005 90004 Safety Information: 90005 90000 90015 90016 90095 Preferred SDS: View 90018 90021 90016 90095 European information: 90018 90021 90016 90095 Most important hazard (s): 90018 90021 90016 90095 Xn - Harmful.90018 90021 90016 90095 R 10 - Flammable. 90150 R 20 - Harmful by inhalation. 90150 R 37 - Irritating to respiratory system. 90150 R 66 - Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. 90150 S 02 - Keep out of the reach of children. 90150 S 16 - Keep away from sources of ignition - No Smoking. 90150 S 23 - Do not breath vapour. 90150 S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. 90150 S 36/37/39 - Wear suitable clothing, gloves and eye / face protection.90150 S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. 90150 90018 90021 90016 90095 90018 90021 90016 90095 Hazards identification 90018 90021 90016 90095 90018 90021 90016 90095 Classification of the substance or mixture 90018 90021 90016 90095 GHS Classification in accordance with 29 CFR 1910 (OSHA HCS) 90018 90021 90016 90095 None found. 90018 90021 90016 90095 GHS Label elements, including precautionary statements 90018 90021 90016 90095 90018 90021 90016 90003 Pictogram 90018 90961 90021 90016 90095 90018 90021 90016 90095 Hazard statement (s) 90018 90021 90016 90095 None found.90018 90021 90016 90095 Precautionary statement (s) 90018 90021 90016 90095 None found. 90018 90021 90016 90095 Oral / Parenteral Toxicity: 90018 90021 90016 90095 oral-rat LD50 1300 mg / kg 90150 BLOOD: OTHER CHANGES KIDNEY, URETER, AND BLADDER: OTHER CHANGES LIVER: FATTY LIVER DEGERATION 90150 South African Medical Journal. Vol. 43, Pg. 795, 1969. 90004 oral-rabbit LD50 3438 mg / kg 90150 LUNGS, THORAX, OR RESPIRATION: DYSPNEA CARDIAC: PULSE RATE SENSE ORGANS AND SPECIAL SENSES: CORNEAL DAMAGE: EYE 90150 Industrial Medicine and Surgery.Vol. 41, Pg. 31, 1972. 90005 90004 intravenous-mouse LD50 234 mg / kg 90150 Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie. Vol. 135, Pg. 330, 1962. 90005 90004 intravenous-cat LDLo 210 mg / kg 90150 Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 16, Pg. 785, 1978. 90005 90004 intraperitoneal-mouse LDLo 233 mg / kg 90150 Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 16, Pg. 785, 1978. 90005 90004 intravenous-rabbit LDLo 1570 mg / kg 90150 BEHAVIORAL: ANTIPSYCHOTIC 90150 Food and Cosmetics Toxicology. Vol.16, Pg. 785, 1978. 90005 90004 intraperitoneal-rat LDLo 813 mg / kg 90150 Naunyn-Schmiedeberg's Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 132, Pg. 214, 1928. 90005 90018 90021 90016 90095 Dermal Toxicity: 90018 90021 90016 90095 skin-rabbit LD50 3970 ul / kg 90150 South African Medical Journal. Vol. 43, Pg. 795, 1969. 90004 subcutaneous-mouse LDLo 7480 mg / kg 90150 Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 16, Pg. 785, 1978. 90005 90004 skin-rabbit LD50 3970 uL / ​​kg 90150 American Industrial Hygiene Association Journal.Vol. 30, Pg. 470, 1969. 90005 90018 90021 90016 90095 Inhalation Toxicity: 90018 90021 90016 90095 inhalation-human TCLo 150 ppm 90150 SENSE ORGANS AND SPECIAL SENSES: OTHER CHANGES: OLFACTION SENSE ORGANS AND SPECIAL SENSES: CONJUNCTIVE IRRITATION: EYE LUNGS, THORAX, OR RESPIRATION: OTHER CHANGES 90150 Journal of Industrial Hygiene and Toxicology. Vol. 25, Pg. 282, 1943. 90018 90021 90136 90137 90004 90005 90004 Safety in Use Information: 90005 90000 90015 90016 91047 Category: 90018 90021 90016 91047 flavor and fragrance agents 90018 90021 90016 91047 IFRA Code of Practice Notification of the 49th Amendment to the IFRA Code of Practice 90018 90021 90016 91047 Recommendation for isoamyl alcohol usage levels up to: 90018 90021 90016 90003 90018 91065 0.8000% in the fragrance concentrate. 90018 90021 90016 91047 90018 90021 90016 90095 Structure Class: 90018 90095 I 90018 90021 90016 91047 Use levels for FEMA GRAS flavoring substances on which the FEMA Expert Panel based its judgments that the substances are generally recognized as safe (GRAS). 90018 90021 90016 91047 The Expert Panel also publishes separate extensive reviews of scientific information on all FEMA GRAS flavoring substances and can be found at FEMA Flavor Ingredient Library 90018 90021 90016 91047 publication number: 3.Update in publication number (s): 29 90018 90021 90016 91047 Click here to view publication 3 90018 90021 90016 90095 90018 90003 average usual ppm 90018 90003 average maximum ppm 90018 90021 90016 90095 baked goods: 90018 90003 17.00000 90018 90003 27.00000 90018 90021 90016 90095 beverages (nonalcoholic): 90018 90003 4.00000 90018 90003 17.00000 90018 90021 90016 90095 beverages (alcoholic): 90018 90003 500.00000 90018 90003 4500.00000 90018 90021 90016 90095 breakfast cereal: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 cheese: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 chewing gum: 90018 90003 594.00000 90018 90003 594.00000 90018 90021 90016 90095 condiments / relishes: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 confectionery froastings: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 egg products: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 fats / oils: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 fish products: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 frozen dairy: 90018 90003 5.00000 90018 90003 10.00000 90018 90021 90016 90095 fruit ices: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 gelatins / puddings: 90018 90003 12.00000 90018 90003 46.00000 90018 90021 90016 90095 granulated sugar: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 gravies: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 hard candy: 90018 90003 158.00000 90018 90003 168.00000 90018 90021 90016 90095 imitation dairy: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 instant coffee / tea: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 jams / jellies: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 meat products: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 milk products: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 nut products: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 other grains: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 poultry: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 processed fruits: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 processed vegetables: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 reconstituted vegetables: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 seasonings / flavors: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 snack foods: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 soft candy: 90018 90003 8.00000 90018 90003 14.00000 90018 90021 90016 90095 soups: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 sugar substitutes: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90016 90095 sweet sauces: 90018 90003 - 90018 90003 - 90018 90021 90136 90137 90004 90005 90004 Safety References: 90005 90000 90015 90016 90003 European Food Safety Authority (EFSA) reference (s): 90018 90021 90016 90003 Flavouring Group Evaluation 1, Revision 1 (FGE.01Rev 1): Branched-chain aliphatic saturated aldehydes, carboxylic acids and related esters of primary alcohols and branched-chain carboxylic acids from chemical groups 1 and 2 (Commission Regulation (EC) No 1565/2000 of 18 July 2000) - Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) on a request from the Commission 90150 View page or View pdf 90018 90021 90016 90003 Flavouring Group Evaluation 3, Revision 1 (FGE.03Rev1): Acetals of branched- and straight-chain aliphatic saturated primary alcohols and branched- and straight-chain saturated or unsaturated aldehydes, an ester of a hemiacetal and an orthoester of formic acid , from chemical groups 1, 2 & 4 Commission Regulation (EC) No 1565/2000 of 18 July 2000) [1] - Scientific Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) on a request from the Commission 90150 View page or View pdf 90018 90021 90016 90003 Flavouring Group Evaluation 5, Revision 1 (FGE.05Rev1): Esters of branched- and straight-chain aliphatic saturated primary alcohols and of one secondary alcohol, and branched- and straight-chain unsaturated carboxylic acids from chemical groups 1, 2, and 5 (Commission Regulation (EC) No 1565/2000 of 18 July 2000) [1] - Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) 90150 View page or View pdf 90018 90021 90016 90003 Flavouring Group Evaluation 2, Revision 1 (FGE.02): Branched- and straight-chain aliphatic saturated primary alcohols and related esters of primary alcohols and straight-chain carboxylic acids and one straight-chain aldehyde from chemical groups 1 and 2 (Commission Regulation (EC) No 1565/2000 of 18 July 2000) - Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) 90150 View page or View pdf 90018 90021 90016 90003 Flavouring Group Evaluation 10, Revision 1 (FGE10 Rev1) [1] - Aliphatic primary and secondary saturated and unsaturated alcohols, aldehydes, acetals, carboxylic acids and esters containing an additional oxygenated functional group and lactones from chemical groups 9, 13 and 30 - Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) 90150 View page or View pdf 90018 90021 90016 90003 Flavouring Group Evaluation 5, Revision 2 (FGE.05Rev2): Branched- and straight-chain unsaturated carboxylic acids and esters of these with aliphatic saturated alcohols from chemical groups 1, 2, 3 and 5 90150 View page or View pdf 90018 90021 90016 90003 EPI System: View 90018 90021 90016 90003 NIOSH International Chemical Safety Cards: search 90018 90021 90016 90003 NIOSH Pocket Guide: search 90018 90021 90016 90003 NLM Hazardous Substances Data Bank: Search 90018 90021 90016 90003 Chemical Carcinogenesis Research Information System: Search 90018 90021 90016 90003 Cancer Citations: Search 90018 90021 90016 90003 Toxicology Citations: Search 90018 90021 90016 90003 Env.Mutagen Info. Center: Search 90018 90021 90016 90003 NLM Developmental and Reproductive Toxicity: Search 90018 90021 90016 90003 EPA Substance Registry Services (TSCA): 123-51-3 90018 90021 90016 90003 EPA ACToR: Toxicology Data 90018 90021 90016 90003 EPA Substance Registry Services (SRS): Registry 90018 90021 90016 90003 Laboratory Chemical Safety Summary: 31260 90018 90021 90016 90003 National Institute of Allergy and Infectious Diseases: Data 90018 90021 90016 90003 WISER: UN 1105 90018 90021 90016 90003 WGK Germany: 1 90018 90021 90016 90003 3-methylbutan-1-ol 90018 90021 90016 90003 Chemidplus: 0000123513 90018 90021 90016 90003 EPA / NOAA CAMEO: hazardous materials 90018 90021 90016 90003 RTECS: 123-51-3 90018 90021 90136 90137 90004 90005 90004 References: 90005 90004 90005 90004 Other Information: 90005 90004 90005 Potential Blenders and core components note 90004 90005 90004 Potential Uses: 90005 90004 90005 Occurrence (nature, food, other): note 90004 90005 90004 Synonyms: 90005 90000 90015 91520 91521 iso 90018 90003 amyl alcohol (natural) 90018 90021 91520 91521 iso 90018 90003 amyl alcohol - technical grade 90018 90021 91520 91521 iso 90018 90003 amyl alcohol FCC natural 90018 90021 91520 91521 iso 90018 90003 amyl alcohol nat.90018 90021 91520 91521 iso 90018 90003 amyl alcohol natural 90018 90021 91520 91521 iso 90018 90003 amyl alcohol natural 98% F & F grade 90018 90021 91520 91521 iso 90018 90003 amyl alcohol P & F 90018 90021 91520 91521 iso 90018 90003 amyl alcohol synthetic 90018 90021 91520 91521 iso 90018 90003 amyl alcohol, natural 99% pharmacutical grade 90018 90021 91520 дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять одна iso 90018 90003 butyl carbinol 90018 90021 91520 дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять одна sec- 90018 90003 butyl carbinol 90018 90021 91520 дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять одна sec- 90018 90003 butylcarbinol 90018 90021 91520 91521 3- 90018 90003 methyl butan- 1-ol 90018 90021 91520 91521 3- 90018 90003 methyl butanol 90018 90021 91520 91521 3- 90018 90003 methyl-1-butanol 90018 90021 91520 91521 2- 90018 90003 methyl-4-butanol 90018 90021 91520 91521 3- 90018 90003 methylbutan-1 -ol 90018 90021 91520 91521 nat.iso 90018 90003 amyl alcohol 90018 90021 91520 91521 nat.L-3- 90018 90003 methylbutanol 90018 90021 91520 91521 iso 90018 90003 pentanol 90018 90021 91520 91521 iso 90018 90003 pentyl alcohol 90018 90021 90136 90137 90004 90005 91650 Articles: 91651 90000 90015 90016 90003 PubMed: Characterization of aroma compounds of Chinese famous liquors by gas chromatography-mass spectrometry and flash GC electronic-nose. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Debaryomyces hansenii strains differ in their production of flavor compounds in a cheese-surface model.90018 90021 90016 90003 PubMed: Tentative identification of volatile flavor compounds in commercial Budu, a Malaysian fish sauce, using GC-MS. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Classification of wines from five Spanish origin denominations by aromatic compound analysis. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Comparison of volatiles of cultured and wild sea bream (Sparus aurata) during storage in ice by dynamic headspace analysis / gas chromatography-mass spectrometry. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Odor-active headspace components in fermented red rice in the presence of a monascus species.90018 90021 90016 90003 PubMed: Flavor characterization of ripened cod roe by gas chromatography, sensory analysis, and electronic nose. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Detection of flavor compounds in longissimus muscle from four hybrid pig breeds of Sus scrofa, Bamei pig, and Large White. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Isolation and characterization of awamori yeast mutants with L-leucine accumulation that overproduce isoamyl alcohol. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Debaryomyces hansenii strains differ in their production of flavor compounds in a cheese-surface model.90018 90021 90016 90003 PubMed: Preparation of reminiscent aroma mixture of Japanese soy sauce. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Tentative identification of volatile flavor compounds in commercial Budu, a Malaysian fish sauce, using GC-MS. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Effects of indigenous yeasts on physicochemical and microbial properties of Korean soy sauce prepared by low-salt fermentation. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Characterization of aroma compounds of Chinese famous liquors by gas chromatography-mass spectrometry and flash GC electronic-nose.90018 90021 90016 90003 PubMed: Enzymatic synthesis of isoamyl butyrate catalyzed by immobilized lipase on poly-methacrylate particles: optimization, reusability and mass transfer studies. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Volatile organic compounds from a Tuber melanosporum fermentation system. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Headspace solid phase microextraction (SPME) analysis of flavor compounds in wines. Effect of the matrix volatile composition in the relative response factors in a wine model.90018 90021 90016 90003 PubMed: Improved production of isoamyl acetate by a sake yeast mutant resistant to an isoprenoid analog and its dependence on alcohol acetyltransferase activity, but not on isoamyl alcohol production. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Flavor characterization of ripened cod roe by gas chromatography, sensory analysis, and electronic nose. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Branched-chain 2-keto acid decarboxylases derived from Psychrobacter. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Flavor compounds of pine sprout tea and pine needle tea.90018 90021 90016 90003 PubMed: Molecular cloning of the isoamyl alcohol oxidase-encoding gene (mreA) from Aspergillus oryzae. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Enhanced production of isoamyl alcohol and isoamyl acetate by ubiquitination-deficient Saccharomyces cerevisiae mutants. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Classification of wines from five Spanish origin denominations by aromatic compound analysis. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Fast fractionation of complex organic extracts by normal-phase chromatography on a solid-phase extraction polymeric sorbent.Optimization of a method to fractionate wine flavor extracts. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Odor-active headspace components in fermented red rice in the presence of a monascus species. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Significance of volatile compounds produced by spoilage bacteria in vacuum-packed cold-smoked salmon (Salmo salar) analyzed by GC-MS and multivariate regression. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Comparison of volatiles of cultured and wild sea bream (Sparus aurata) during storage in ice by dynamic headspace analysis / gas chromatography-mass spectrometry.90018 90021 90016 90003 PubMed: Pyruvate decarboxylase catalyzes decarboxylation of branched-chain 2-oxo acids but is not essential for fusel alcohol production by Saccharomyces cerevisiae. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Effect of different strains of Saccharomyces cerevisiae on production of volatiles in Napa Gamay wine and Petite Sirah wine. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Aerobic production of isoamyl acetate by overexpression of the yeast alcohol acetyl-transferases AFT1 and AFT2 in Escherichia coli and using low-cost fermentation ingredients.90018 90021 90016 90003 PubMed: Applicability of CoA / acetyl-CoA manipulation system to enhance isoamyl acetate production in Escherichia coli. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Molecular breeding of the Mureka-non-forming sake koji mold from Aspergillus oryzae by the disruption of the mreA gene. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Functional characterization of enzymes forming volatile esters from strawberry and banana. 90018 90021 90016 90003 PubMed: Physiological analysis of yeast cells by flow cytometry during serial-repitching of low-malt beer fermentation.90018 90021 90136 90137 90004 90005 90018 90137.90000 Aromas and Flavours of Fruits 90001 90002 1. Introduction 90003 90004 Quality in horticulture can be defined as the traits of a given commodity, regardless of its yield [1]. Here, we not only include visual appearance, ability to endure postharvest processing but also chemical and nutritional composition and flavour. Great advances have been made in horticultural breeding, obtaining fruits with characteristics that are those that growers (eg yield, resistance to pests and diseases, appearance), distributors (handling and processing resistance) and retailers (handling and processing resistance, appearance) desire but , most of the times, failing to achieve top nutritional and flavour characteristics [2].In parallel to this increase in breeding, knowledge regarding chemical composition and flavour traits has too been rising, also followed by insights on physiological, metabolic and biochemical pathways taking place in plants. However, increasing flavour of fruits by breeding is still not an easy task, due to the multitude of factors affecting the compounds responsible for this characteristic, like climate, production systems and pre- and postharvest processing [3]. Flavour is the interaction between taste, orthonasal and retronasal olfaction perceptions, commonly denominated as 'taste and aroma', which is one of the major quality traits of fruits and together with texture is responsible for repeated purchases of a given commodity [4].The aroma fraction of flavour can even influence the perception of other traits, as recorded for sweetness and sourness [5]. Furthermore, flavour, which is the interaction of taste and aroma, hence dependent on chemical traits, is strongly linked to the individual preferences of consumers and can be seen as the 'modern concept of quality' [6]. Knowing the preferences of consumers and aiming to fulfil those expectations regarding the flavour of fruits, besides increasing the probability of producers to easily sell their commodities, they will also be linked to an expected improvement in nutritional uptake, as better-tasting fruits will likely replace less healthy snack foods [1].New tools, namely those related to molecular techniques, allow the identification of genes responsible for biosynthesis of compounds and open new perspectives for the improvement of flavour, by cloning those genes, increasing that specific pathway or silencing the expression of a gene responsible for an undesired compound [2]. 90005 90004 In this chapter, we will review the aroma and flavour compounds of the major fruits (fresh fruits and nuts) and, finally, review the latest advances in genomics, biochemistry and biotechnology of aromas and flavour compounds.90005 90002 2. Fresh fruits 90003 90004 Volatile compounds are produced as indicators of fruit ripening, and they can be classified as primary (present in intact tissues) or secondary compounds (result of tissue disruption) [7]. Different fruits produce different volatile compounds, although their precursors are phytonutrients and the resulting volatile compounds are usually esters, alcohols, aldehydes, ketones, lactones and terpenoids [8]. 90005 90004 The volatile compounds responsible for the aroma and / or flavour of the fruits are affected by several factors, starting with the genetic factors, environmental conditions, production practices, maturity degree and ending with postharvest handling and storage settings.These factors should be taken into account when comparing fruits 'volatile profiles, since they can explain differences between species and cultivars. Furthermore, they can lead to modifications in the pathways involved in volatile biosynthesis. Volatiles with critical importance in aroma and flavour characteristics are biosynthesized from amino acids, lipids and carbohydrates, via a limited number of major biochemical pathways [9]. The first limiting step for volatile formation is the availability of primary precursors, including fatty acids and amino acids, compounds highly regulated during fruit development in terms of amount and composition [10].This limiting step has been studied and the formation of volatile compounds can be significantly increased, both qualitatively and quantitatively, if fruits are incubated in vitro with adequate metabolic precursors [11]. 90005 90004 Some of the fruits with a higher amount of production and more commonly consumed worldwide are apples, bananas, cherries, oranges and grapes, which are shortly addressed here. In apples, over 300 volatile compounds were described [12], although they can be considered cultivar specific [13] and maturation dependent, from aldehydes to alcohols and esters [14].The latter chemical class is predominant in ripe apples, and straight and branched esters can be found, namely ethyl, butyl and hexyl acetates, butanoates and hexanoates [15]. There is a clear increase of volatile compound production in apple skin, rather than in the internal tissues, due to a higher abundance of fatty acid substrates or increased metabolic activity [16]. The relative amount of each compound is, as referred earlier, linked to a specific cultivar and can not only be used for cultivar discrimination but also to monitor ripening of fruits [17].In apples, branched chain esters are produced from the breakdown of leucine, isoleucine and valine, while straight chain esters are synthesised from membrane lipids [18]. The hydroperoxides that result from these reactions are converted to aldehydes, then to alcohols and finally to esters. This sequence leads to the flavour of immature apples ( 'green notes') due to C6 aldehydes and alcohols to the 'fruity notes' given by the increased ester production [19]. For banana, about 250 volatile compounds have been described, although the really odorant are less than 40 [20].Olfactometric methods have described several aromas and linked those to some compounds, namely 'banana' to 3-methylbutyl esters and acetate esters, 'grassy' to aldehydes and alcohols and 'spicy' to phenols [20, 21]. Major volatile compounds that contribute to banana aroma are volatile esters, such as isoamyl acetate and isobutyl acetate [22] but also isoamyl alcohol, butyl acetate and elemicine [23]. As for other fruits, the ripening process changes the volatile profile, with increased concentration of acetates and butanoates [24] and is cultivar dependent [25].Recently, Bugaud and Alter [26] have found that 3-methybutyl esters were the most abundant volatile compounds, with 2-methylpropyl butanoate and 3-methylbutyl butanoate linked to 'banana' note; the presence of 3-methyl acetate to 'fermented' and 'chemical' notes, while the presence of 'grassy' (freshly cut green grass) aroma decreased as the total amount of volatiles increased with ripening, namely esters. For cherries, over 100 volatile compounds have been identified, including free and glycosidically volatile compounds, belonging to the chemical classes of carbonyls, alcohols, acids, esters, terpenes and norisoprenoids [27].Major compounds include hexanal, (E) -2 hexenal and benzaldehyde and are associated with green / grassy notes. For some cultivars, other minor compounds gain increased importance, due to their low odour detection threshold such as (Z) -3-hexenal, decanal, nonanal, (E, Z) -2,6-nonadienal and (E, E) - 2,4-nonadienal in 'Lapins', 'Rainier', 'Stella', 'Hongdeng' and 'Zhifuhong' cultivars [28, 29]. Some ketones have also been found in cherries, although they have relatively low importance in overall aroma [28], while alcohols, being the most abundant benzyl alcohol, 1-hexanol and (E) -2-hexen-1-ol, are responsible for green notes and the fresh green odour.Additionally, 1-Octen-3-ol has been described as one of the most predominant volatile compound in 'Hongdeng', 'Hongyan' and 'Rainier' sweet cherry cultivars [29]. The content of esters in cherries increases during ripening, but their relative abundance is low. The most common are ethyl acetate, butyl acetate, hexyl acetate, (Z) -2-hexenyl acetate and (E) -2-hexenyl acetate, with methyl benzoate described as among the most powerful volatiles in some cultivars, such as 'Rainier' [28]. Terpenoid compounds are also present in cherries at low levels, limonene, linalool and geranylacetone being the most common [30].However, when analysing the glycosidically bound aroma compounds in three sweet cherry cultivars ( 'Hongdeng', 'Hongyan' and 'Rainier'), Wen et al. [29] show that terpenoids are the second major class, after alcohols. In oranges, more than 300 volatile compounds have been reported, the major ones being limonene, β-myrcene and linalool [31], but valencene can also be of great importance, depending on the cultivar [32]. However, these compounds, although representing the large majority of the volatiles, are not the ones more responsible for the aroma, as their contribution is limited due of high odour-detection thresholds.Other minor compounds, like aldehydes (octanal, decanal, undecanal, (Z) -3-hexenal and (E) -2-decenal), esters (ethyl butanoate, ethyl 2-methylbutanoate and ethyl isobutyrate) and other terpenes (β-sinensal , geranial and neral) are those with a significance for the overall flavour of oranges [31]. Most of the grape cultivars have no scent, although the wines obtained from them are full of aromas [33, 34]. A great number of compounds have been recorded, including monoterpenes, C13 norisoprenoids, alcohols, esters and carbonyls [35, 36].If linalool and geraniol have been identified as major aroma compounds in both red and white grapes [37], the volatile profile can be useful for the discrimination of grape cultivars [36]. Major free volatile compounds are hexanal, (E) -2-hexenal [36] while glycosidically bound include terpene and benzenic glycosides [34]. In more aromatic grape cultivars, like Muscat, major free compounds include linalool, geraniol, citronellol, nerol, 3,7-dimethyl-1,5-octadien-3,7-diol and 3,7-dimethyl-1,7-octadien -3,6-diol while those glycosidically bound were geraniol, linalool, citral, nerol, citronellol, α-terpineol, diendiol I, diendiol II, trans-furan linalool oxide, cis-furan linalool oxide, benzyl alcohol and 2-phenylethanol.Other monoterpenes that can also add to Muscat aroma were rose oxide, citral, geraniol, nerol and citronellol [38]. As for the other fruits, the volatile profile of grapes changes during ripening, and apparently a greater number of volatile compounds exist pre-veraison than post-veraison, as recorded for Riesling and Cabernet Sauvignon grapes, that also recorded differences (esters and aldehydes were the major class of compounds from Riesling grapes and alcohols for Cabernet Sauvignon) at veraison (Table 1) [39].90005 90016 90017 90017 90017 90020 90021 90022 Fruit 90023 90022 Main volatile compounds 90023 90022 References 90023 90028 90029 90030 90021 90032 Apple 90033 90032 Acetaldehyde, ethyl butanoate, ethyl methyl propanoate, 2-methyl butanol, ethyl 2-methyl butanoate, 2-methyl butyl acetate, hexyl acetate, butyl acetate, hexyl butanoate, hexyl hexanoate, (E) -2-hexenal, (Z) -2-hexenal 90033 90032 [42, 43, 44] 90033 90028 90021 90032 Banana 90033 90032 (E) -2 -hexenal, acetoin, 2, 3-butanediol, solerol, hexanal, isoamyl acetate, 3-methylbutyl acetate, 3-methylbutyl butanoate 90033 90032 [44, 45] 90033 90028 90021 90032 Cherry 90033 90032 Hexanal, (E) -2 hexenal, benzaldehyde, (E) -2-hexen-1-ol 90033 90032 [27, 28, 29] 90033 90028 90021 90032 Orange 90033 90032 Limonene, β-myrcene, linalool, hexanal, ethyl butanoate 90033 90032 [32, 46, 47] 90033 90028 90021 90032 Grape 90033 90032 Linalool, geraniol, (E) -2-hexenal, hexanal, phenylethyl alcohol, octanoic acid 9 0033 90032 [36, 37] 90033 90028 90071 90072 90073 Table 1.90074 90004 Key volatile compounds present in some fruits largely consumed worldwide. 90005 90004 Although the flavour of fruits is the interaction of taste and aroma, the chemical composition of fruits (organic acids, sugars, amino acids, pro-vitamins, minerals and salts) can also influence aroma perception and ultimately, flavour. For sugars, glucose, sucrose and fructose are the most important sugars affecting the perception of sweetness (ranking fructose> sucrose> glucose) [40] and their proportion in a given fruit will change flavour.However, this relationship is not completely understood, as measurement of sugars as soluble solids, in orange, does correlate to sweetness but in mango does not [4]. The main organic acids in fruits are malic, citric and tartaric, citric being the most sour and tartaric the least [40]. Citric acid is linked to citrus fruits, tartaric to grapes and malic to apples, and they are responsible for the sour flavour detected on those fruits. Other fruits, like melon or banana, have reduced acidity [41].The presence of minerals and salts can change the perception of acidity, by combining with organic acids, influencing the buffering capacity [40]. Many research studies on the flavour of fruits give us a good overview of this particular trait of these commodities. However, much is still to be done, since many cultivars are yet still less studied. Furthermore, the link between taste and aroma compounds and the consumer perception of those is still not well understood, and this should be the ultimately goal to achieve consumer-oriented commodities.90005 90002 3. Nuts 90003 90004 Global consumption of nuts grew in the last years and it is expected to grow continuously on a yearly basis [48]. In 2015 року, almonds, cashews, walnuts and hazelnuts were the most preferred nuts by the consumers [49] but other nuts, such as pine nuts, pecans, chestnuts, Brazil nuts, macadamias and pistachios, are also an appreciated food, especially in the regions where they are regularly produced. They are generally consumed as whole nuts (fresh, roasted or salted) or used in a variety of commercial products and processed food [50].Europe and North America are the largest nut consumer regions, accounting for almost 50% of the worldwide consumption [48]. Nuts have been a regular part of the human diet since pre-agricultural times [51] due to their nutritional value, sensory properties [49] and potential health properties [50, 52], and their consumption can reduce cardiovascular disease risk, the incidence of cancer and type 2 diabetes mellitus [53], as well as obesity and ageing effects [54]. 90005 90004 Nut quality related to consumer purchase decisions is based on nut appearance such as size, colour, cleanness and freedom from decay and defects [55] but textural properties [54, 56] such as aroma and flavour also play an important role in consumer acceptability [57].Sweetness, oiliness and roasted flavour are commonly associated with good overall nut sensory attributes [55], some compounds generated during the roasting process responsible for the typical nut flavour [58]. Roasting is a common practice used by the nut industry and involves several physical-chemical processes [59], which can modify the odour, flavour and quality of the final product [60], including negative effects, such as rancidity [61]. 90005 90004 In general, nuts are characterised by their high content in unsaturated fatty acids [49, 50, 57] which make them highly sensitive to oxidation during the roasting process leading to the formation of harmful free radicals [61], which are responsible for undesirable odours and flavours [62].As a result, the roasting process negatively affects the nutritional quality of nuts but also may influence both the formation of health-promoting components and those with potentially adverse health effects [63]. So, selecting the appropriate roasting conditions, mainly temperature and time, is crucial for achieving higher nut quality [55], which is also dependent on the genotype. For example, in walnuts, roasting treatments under 180 ° C, for 20 min, produced 17 times higher levels of compounds that indicated oxidation, when compared to raw walnuts [63].In comparison, the compounds that indicated oxidation only increased by 1.8 times for hazelnuts and 2.5 times for pistachios [63]. According to the same authors [63], the roasting process at low / middle temperatures (120-160 ° C) preserves constitutional compounds and sensory properties of different nuts (macadamia nuts, hazelnuts, almonds, pistachios and walnuts). Nevertheless, as it occurs with other foods, the characteristic flavour of nuts is dependent on the volatile compounds. 90005 90004 During roasting and other heat processes, additional volatile compounds are formed from reactions among food compounds.In roasted nuts, a wide range of volatiles contribute to the typical and desirable roast flavour. According to Xiao et al. [64], in raw almonds, a total of 41 volatile compounds were identified, including aldehydes, ketones, alcohols, pyrazines and other volatile compounds. The benzaldehyde was the predominant volatile compound present in the raw samples and is associated with a marzipan-like flavour [64]. Roasting resulted in about a 90% decrease in the benzaldehyde level and in the formation of up to 17 new volatile compounds that were not found in raw almonds.Many of these compounds are typically generated during the complex and well-known Maillard (non-enzymatic browning) reaction that occurs during roasting. Volatile compounds like pyrazines, furans and pyrroles have been previously identified as key compounds of roasted almond aroma and concentration of many of these volatile compounds increased with roasting time [64]. It was theorised that one of the reasons for the uncertainty surrounding the characterisation of the 'nutty' term is that nuts have aroma qualities that may be typical to only their own species and that there is no common aroma quality present among all nuts [65] .In a research conducted by Clark and Nursten [66], over 200 aroma compounds were identified as having nutty aromas. This work indicated benzaldehyde, 3,4-methylenedioxybenzaldehyde and 4-methylbenzaldehyde as responsible for nutty aromas in almonds, while 2,4-octadienal and 4-pheynyl-4-pentenal were linked to the same attribute in walnuts and 2-ethyl-3 -methylpyrazine in roasted peanuts. In the harvest year, edaphoclimatic conditions of orchards and storage conditions have also been mentioned as key factors determining overall nut quality.In order to evaluate the influence of time and temperature conditions on the oxidative degradation of hazelnuts, Ghirardello et al. [63] observed that storage of nuts at low temperatures reduced the effects of lipid oxidation during 8 months, but refrigeration was necessary to preserve high nut quality for up to 1 year. 90005 90002 4. Grapes and wine 90003 90004 Grapes belong to the large group of fleshy fruits [67]. According to Peynaud and Riberéau-Gayon [68], grapes were classified as: (1) 90092 Vitis vinifera 90093 or European grape, subdivided into several cultivars; (2) American vines, 90092 Vitis riparia 90093, 90092 Vitis rupestris 90093, 90092 Vitis labrusca 90093; (3) Hybrids and 90092 Vitis rotundifolia 90093 or Muscadine grapes; and (4) Asian vines, 90092 Vitis amurensia 90093.The composition and concentration of grapes 'aroma compounds are influenced by many factors such as grape variety [69, 70, 71], degree of ripening [72], sunlight [73, 74, 75, 76] and vintage. 90005 90004 In grapes, volatile aroma compounds are found both as 'free' and as 'bound' to a sugar moiety, if 'bound', they are not odour active, but, upon hydrolysis of the glycoside, they may then be volatilised [ 77]. The amount of 'free' volatile aroma compounds makes it possible to classify the grape cultivars into neutrals or aromatic [78, 79].The aromatic grape cultivars presented a varietal character resulting from higher concentration in the amount of 'free' volatile aroma compounds, namely terpenes, norisoprenoids and isoprenoids [80]. The importance of these 'free' volatile aroma compounds is related not only to their high concentrations but also to their lower perception thresholds. Therefore, grape flavour depends on the content and composition of several groups of compounds [81]. Among the compounds responsible for the aromatic quality are monoterpenes and C 90106 13 90107 -norisoprenoids.These compounds are indigenous from the grape and responsible for intense fruity and floral attributes in wines, contributing to the wine varietal aroma [82, 83, 84]. Other volatile compounds present in grapes are terpene hydrocarbons, pyrazines [38, 85, 86, 87] and some C 90106 6 90107 -aldehydes and alcohols [88]. 90005 90004 During ripening, grapes develop a characteristic flavour and / or aroma by synthesising volatile compounds [89, 90]. For example, linalool and geraniol have been shown to contribute to the aroma of 'Concord' grapes, closely resembling the aroma of methyl anthranilate [91, 92].The aroma compounds, which are secondary metabolites of the plant metabolism, are distributed between the pulp and skin of the grape berry, with the highest concentration in the grape skin [92, 93]. Wu et al. [94] characterised the aromas of table grapes, and they found that in 20 grape cultivars, a total of 67 volatile compounds, 61 in the mesocarp and 64 in the skin and the total contents of volatiles of mesocarp and skin largely depended on the levels of esters and terpenes, respectively (Figure 1).90005 90113 Figure 1. 90114 90004 Grape berry flavours compounds localization. 90005 90004 90092 Vitis labrusca 90093 and 90092 Vitis rotundifolia 90093 cultivars have a distinct and pronounced odour; the foxy aroma of 90092 V. labrusca 90093 is attributed to methyl anthranilate [95]. Chemical compounds originated from several sources contribute to wine aroma. Grape volatile aroma compounds, such as monoterpenes, C 90106 13 90107 -norisoprenoids, methoxypyrazines and thiols, if present, are of major importance for the wine varietal character [96].The volatile compounds found in wine presented different sensory attributes like fruits such as cherry, pear or passion fruit [97]. As an example, in Figure 2, different fruit flavours 'attributes perceived in red and white wines are identified. 90005 90113 Figure 2. 90114 90004 Fruit flavours in the red and white wine. 90005 90002 5. Genomics, biochemistry and biotechnology of aromas and flavour 90003 90004 As already mentioned, the flavour of fruits is a complex set of interactions between two main sensations: taste and aroma [2].Taste is mainly a set of sweet and sour sensations linked to the presence of sugars and organic acids (although other minor compounds affect bitterness, astringency or saltiness). However, the aroma is usually the predominant sensation, surpassing taste [98]. Indeed, if taste sensations, detected in mouth, are recognised by six classes of receptors (sweet, sour, salty, bitter, umami and fat-taste), for flavour complexity, where the olfactory system is essential, 350 olfactory receptor genes are known in humans [1].90005 90004 The known decrease in flavour of fruits is strongly connected to the pressure on the producers: they are usually paid depending on physical characteristics of fruits (size, shape and colour) but not to chemical traits, so the selection of cultivars is performed to enhance those qualities; the ripening of fruits is delayed as much as possible to make sure that they are able to withstand harvest, handling, storage and shipping without damages, but without a normal ripening, flavour sensations decreased [99].Considering that flavour perception relies on the interaction of a considerable amount of compounds, it makes it one of the most challenging quality attributes to manipulate, which has led to a reduced attention given to this theme [40]. However, consumers 'pressure is growing to bring back the typical flavour of old horticultural commodities, where the flavour sensations were almost instantly detected by odour, followed by the recognition of taste. 90005 90004 To achieve the goal of horticultural commodities of full flavour, some strategies can be followed, including changes in agricultural practices but also genetics tools, using the information on the known pathways of formation of those compounds linked to taste and aroma.Considering the first approach, one should cite the preharvest factors such as genome or growing conditions, harvest maturity or postharvest storage like those important in the final flavour of any horticultural commodity [40]. Some of them are somewhat easy to control (growers are able to choose the cultivar, cultural practices and postharvest procedures), while others, such as climate conditions, are outside human influence. The choice of the cultivar to grow and its link to flavour and how chemical components in the plant tissue are expressed are connected to genetic backgrounds [99].Indeed, recent works comparing cultivars of sweet cherry [100], peach [101], gooseberry [102], fig [103] or pear [104], to cite a few, show how genetic backgrounds can influence chemical composition and ultimately flavour, recognised by sensory evaluation. However, although genetics have a major role when determining the flavour of freshly harvested fruits, the gene expression can be modified by pre- and postharvest factors [105] (Figure 3), as recently reported for peach [106]. Included in those preharvest factors are weather, soil preparation and cultivation, soil type, irrigation, fertilisation practices and crop loads, while for postharvest, it should be mentioned that storage temperature management, packaging under controlled or modified atmosphere, the use of edible coating, heat or physicochemical treatments are the factors [107].The next step on flavour research was given when information on biosynthesis was obtained by using molecular and biochemical approaches. Knowing the metabolic pathways, namely the genes involved and the associated enzymes but also the regulatory elements (hormones and transcription factors) or which mechanisms are implicated in the storage or sequestration of volatile precursors, is key in allowing a biotechnological approach to their manipulation [108 ]. The genes that are linked to flavour can be mostly divided into two categories: those encoding for enzymes and those responsible for factors regulating pathway output [1].If the knowledge for synthesis pathways and genes for those enzymes responsible has been increasing rapidly, the regulation of metabolic pathway output is not well understood, and the number of genes involved may be quite large, as found for strawberry, where 70 quantitative trait loci ( QTLs) affecting volatiles and their precursors have been identified [109] or mandarin (206 QTLs) [110], for instance. As referred earlier, the compounds responsible for aroma can be divided in several classes, the most important being monoterpenes, sesquiterpenes, lipids-, sugars- and amino acid-derived compounds.Knowing how they are biosynthesized and what is involved, when and how are key steps to allow their manipulation. In fact, several steps of aroma volatile biosynthesis for which genes have been characterised and used as targets for genetic transformation are presented in Figure 4 (adapted from [108]). The large part of the available research on the manipulation of flavour has been conducted on tomato, as it is a plant easy to transform, with an associated high economic importance [111] and information regarding this fruit is readily available (e.g. [1]). However, some data regarding other horticultural commodities are available, and some are cited here. For instance, modulation of the soluble sugar content in strawberry has been achieved, by an antisense cDNA of ADP-glucose pyrophosphorylase (AGPase) small subunit (FagpS), a key regulatory enzyme for starch biosynthesis. The down-regulation of the AGPase gene led to an increase of the soluble sugar content, which primarily changed the taste sensation of strawberries but can ultimately also change aroma and flavour, as soluble sugars may be converted into volatile compounds [112].For orange, the down-regulation of the D-limonene synthase (important as D-limonene is the most abundant volatile component of all commercially grown citrus fruits) did not affect negatively fruit and juice intensity and discrimination but provided a clear insight to how the combined presence of several volatiles can influence fruit flavour [113]. Considering the compounds that are precursors of aromatic compounds, several strategies can be developed to modify their amounts, and will be shortly addressed, providing few but key examples.For fatty acids are derived into saturated and unsaturated short-chain alcohols, aldehydes and esters by the lipoxygenase (LOX) pathway. The first way to manipulate the volatile composition using fatty acids is to change their amounts present in plant organs. Recently, it was observed in pear that if incubated in vitro with metabolic precursors of volatile compounds, the formation of those was significantly increased, both qualitatively and quantitatively [11]. Some of the enzymes involved in the fatty acid conversion to volatiles can also be tuned to modify the final aroma.For desaturases, they have been identified in strawberry as being responsible for the production of lactones, a group of fatty acid-derived volatiles in peach, plum, pineapple and strawberry [114]. Another group of enzymes, phospholipases, are involved in the formation of polyunsaturated free fatty acids, the substrates for lipoxygenases [115]. The expression of phospholipases can be modified by the use of hexanal-based formulations [116] or by the application of chilling [117, 118]. Hydroxyperoxide lyase (HPL) forms very unstable hemiacetals from hydroperoxides generated by LOX, leading to the formation of aldehydes.HPL silencing in potato plants have reduced the content of the C6 compounds in the leaves, while increasing that of C5 [119]. Alcohol dehydrogenase (ADH) catalyses the interconversion of aldehydes and their corresponding alcohols and is a key enzyme in volatile ester biosynthesis [13]. Recent works show that the overexpression of an alcohol dehydrogenase (ADH) from mango led to a change in alcohols and aldehydes related to flavour [120], with previous works also showing that overexpression of an ADH increased the level of alcohols [121].Alcohol acyl-transferases (AAT) catalyse the transfer of an acyl-CoA to an alcohol, resulting in the synthesis of a wide range of esters [122]. The reduction of AAT expression in apples resulted in reduced levels of key esters in ripe fruit, altered ratios of biosynthetic precursor alcohols and aldehydes, changing in a perceptible way, by sensory analysis, the ripe fruit aroma [123], and recent works show that they may be linked to the volatile ester and phenylpropene production in many different fruits [124].The volatile formation pathway from amino acids is mainly due to the decarboxylases activity, but few are known to date. The catabolism of melon amino acid aminotransferase and branched-chain amino acid aminotransferase (BCAT) is connected to the amino acid-derived aroma compound formation [125]. Terpenoids are structurally diverse and the most abundant plant secondary metabolites, being of great significance, as they have vast applications in the pharmaceutical, food and cosmetics industries [126], with information regarding volatile terpenoids having been recently reviewed [127].For carotenoid-derived compounds, the major enzymes involved are carotenoid cleavage dioxygenases (CCD), and the suppression of one gene encoding for CCD leads to the reduction of the production of β-ionone, geranylacetone and pseudoionone [128, 129]. Finally, for sugar-derived compounds, information is also available. One of the enzymes responsible for their conversion into volatiles is O-methyltransferase. This enzyme has been overexpressed in strawberries and a reduced expression of its encoding gene (FaOMT) changed furaneol to the 2,5-dimethyl-4-methoxy-3 (2H) -furanone (DMMF) ratio, ultimately changing the aroma of the fruit [130].Many other works have been looking to gain insights into this specific theme, providing important information on how to manipulate aroma and flavour components, and some of those can be found reviewed by Aragüez and Valpuesta Fernández [44] or Dudareva et al. [131]. 90005 90113 Figure 3. 90114 90004 Factors affecting flavour formation in horticultural crops. 90005 90113 Figure 4. 90114 90004 Representation of the steps of major groups of aroma volatiles biosynthesis. FaQR-Fragaria × ananassa quinone oxidoreductase; FaOMT-Fragaria × ananassa O-methyltransferase; DMMF-2,5-dimethyl-4-methoxy-3 (2H) -furanone; IPP-isopentenyl pyrophosphate; DMAPP-electrophile dimethylallyl pyrophosphate; LIS-linalool synthase; GS-geraniol synthase; Cstps1-sesquiterpene synthase gene; CCD-carotenoid cleavage dioxygenases; LOX-lipoxygenases; HPL-hydroperoxide lyase; AAT-alcohol acyltransferase; ADH-alcohol dehydrogenase.Adapted from Pech et al. [108]). Metabolic ways (or pathways) and enzymes which genes have been up- or down-regulated, by genetic engineering, are in orange. 90005 90002 6. Conclusions 90003 90004 The quality of horticultural commodities can be assessed in many ways, including by their aroma and flavour. This chapter overviews the large amount of information available regarding these characteristics in fruits. However, all this information is still not enough to fully understand the processes behind the formation of compounds, the interaction of those compounds with each other, but, more importantly, how they will finally influence the consumers 'perception of aroma and flavour, and, ultimately, their tendency to buy such commodities.This is true to not only all fruits referred in this chapter but also to those not included here, and a continuous effort to identify volatile and non-volatile compounds for flavour and aroma in understudied species or cultivars must be undertaken. Furthermore, the improvement of flavour and aroma by adequate cultural practices must be achieved without a decline in other quality traits of crops. This must also be the goal of gene manipulation focused in metabolic and regulatory pathways of compound formation.The future appears to be bright concerning flavour in horticultural commodities, as we are likely to see multidisciplinary approaches, from genetic engineering to biochemical and metabolic characterisation, linked to sensory evaluations, which will result in flavour-rich and healthier fruits, with increased interest for both producers and consumers. 90005 90002 Conflicts of interest 90003 90004 The authors have no conflicts of interest. 90005.

Похожие записи

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о